Cerma. Autor: Cedida.

Fundació Cerma: al costat del proper

Veure necessitats del proïsme/proper i mobilitzar-se per acompanyar-los en les seves situacions de crisis i en les seves necessitats és el que mou a les persones que componen la Fundació CERMA  a treballar projectes d’ajuda social.

La Fundació CERMA té, com a projecte central, el de treballar amb persones que necessiten tenir un lloc on viure.  A més d’ajudar a cobrir les necessitats bàsiques (allotjament, menjar, roba,…) treballem d’una manera integral amb els homes i dones per ajudar-los en el seu desenvolupament personal en l’obtenció de capacitats i habilitats  perquè puguin, amb el temps, poder desenvolupar una vida el més autònoma possible.  Per això, a més de les nostres quatre cases d’acolliment, desenvolupem projectes de capacitació que ajudin una futura inserció soci laboral.

Paral·lelament, la Fundació i la seva entitat promotora, el Centre Familiar Cristià, han detectat necessitats als barris de la ciutat on es troben situades.  Per aquesta raó s’han iniciat, en els últims anys, dos nous projectes comunitaris.

Un d’ells és en xarxa amb el Rebost Solidari de la nostra ciutat i la resta d’entitats que participen en el projecte. Es distribueixen aliments i, amb les possibilitats que la Fundació pot oferir com a tal, productes d’higiene i roba, així com acompanyament en necessitats concretes que manifesten les persones que arriben al recurs.

El segon projecte comunitari sorgeix de l’explicat anteriorment.  Es va generar el Programa Un espai, un futur que treballa amb nens i nenes de la zona.  Dos dies a la setmana se’ls ajuda amb les seves tasques i estudis, es té un temps de jocs i tallers i se’ls ofereix el sopar.

Tots els nostres projectes són desenvolupats pels nostres voluntaris (membres, en la seva majoria de l’església Centre Familiar Cristià). Tots participem amb la idea d’ajudar/acompanyar a les persones en les seves necessitats als seus moments difícils, seguint l’exemple de Jesús, i, com Ell va fer, podent participar amb les persones en l’esperança d’una vida més plena.

Foto portada: membres de CERMA. Autor: Cedida.