Vàlua. Autor: Cedida

Pels drets de les dones

El Dia Internacional de les Dones ens permet reflexionar en aquelles coses del present que haurien de quedar en el passat. Des de la Plataforma Vàlua també volem aportar el nostre petit gra de sorra a la causa i per això hi treballem en diferents projectes amb l’objectiu de millorar algunes situacions de desigualtat que encara avui dia pateixen les dones.

A continuació us presenten algunes iniciatives que van tenir oportunitat d’explicar tres entitats que formen part de la Plataforma d’Entitats del Tercer Sector de la ciutat de Sabadell en el marc de la Taula Rodona “Entitats Vàlua pels Drets de les Dones” celebrada el passat 7 de març de 2018 a l’Auditori del Vapor Llonch.

CÀRITAS. Projecte Espai Matern Infantil “La Closca”

Les desigualtats per raó de gènere es poden agreujar en algun moment determinat, especialment quan una dona passa a ser mare. Per tant, per depèn de qui el problema no és ser dona, sinó mare. Aquestes desigualtats es poden accentuar encara més si es tracta de mares primerenques amb poc suport social i familiar.

Conscients d’aquest fet Càritas de Sabadell integrada a Càritas Diocesana del Bisbat de Terrassa va posar en marxa fa més de 25 XX anys el projecte Espai Matern Infantil “La Closca” de suport a mares que s’estrenen en la maternitat i que es troben en situació d’alta vulnerabilitat. A partir d’un treball continuat i d’alta intensitat amb la mare i l’infant de 0 a 3 anys es construeix aquest espai familiar d’acompanyament a la criança i des d’on donar sortides que permetin la integració normal de la mare i infant a la societat.

ACTUAVALLÈS. Projecte Dona: atenció i educació sociosanitària per a treballadores sexuals 

Actuavallès per la seva part reclama la defensa dels drets de les treballadores sexuals. Mitjançant el Projecte Dona l’any 2017 es van atendre un total de 955 persones que exerceixen la prostitució a les comarques del Vallès Oriental, Occidental i Bages. L’entitat indica que el treball sexual s’inclou entre aquells treballs típicament feminitzats invisibles i desprestigiats i fa un a crida a superar l’estigmatització que acompanya a les persones que l’exerceixen.

El Projecte Dona: atenció i educació sociosanitària per a treballadores sexuals neix l’any 1998 amb l’objectiu d’oferir atenció sanitària a les treballadores sexuals. Tot i que en els seus inicis s’emmarcava en una perspectiva de salut pública, amb els anys els objectius i les accions s’han anat adaptant a les demandes, les necessitats i la complexitat del treball sexual. L’objectiu de les actuacions d’Actuavallès no és sostraure les treballadores sexuals de la seva feina (sempre que no es tracti de casos desenvolupats de manera forçada) sinó treballar per desestigmatitzar aquesta professió i oferir-los la informació més àmplia possible i el màxim suport per tal que la duguin a terme en les màximes condicions de seguretat possibles. Per això, els equips d’Actuavallès es desplacen als llocs on s’exerceix el treball sexual i contacten directament amb les dones oferint preservatius, informació i control de ITS, faciliten l’accés al sistema de salut,  suport psicològic i deriven a altres recursos, entre d’altres coses.

Creu Roja Projectes: Alfabetització per a dones, Ponts per a la ocupació; itineraris per la igualtat i Tallers Psicosocials per a mares, filles i fills víctimes de violència de gènere

Per la seva banda, Creu Roja Sabadell reforça aquest 2018 les seves intervencions relacionades amb la igualtat de gènere i la violència masclista. En aquest sentit, l’entitat porta a terme un nou projecte destinat a mares i fills i filles víctimes de violència de gènere. El seu nom és Taller de suport psicosocial per a mares i filles i fills de víctimes de violència de gènere i preveu atendre un grup de 10 nenes i nens i llurs mares amb un treball que busca, entre d’altres, potenciar la relació entre la mare i els seus fills i filles. Un dels objectius passa perquè els fills i filles no repeteixin conductes de control a la mare reproduïdes anteriorment pel seu pare.

Al marge del taller, Creu Roja també compta amb l’Atenpro, un servei de teleassistència mòbil per a dones en situació de violència de gènere. A més, es realitzen tallers d’alfabetització dirigits a dones migrants que es troben en una situació de vulnerabilitat per diferents raons i que permet apoderar aquest sector de població per tal que pugui desenvolupar les habilitats socials bàsiques i les pugui exercir de manera autònoma i independent en situacions quotidianes. Finalment, i en l’àmbit de l’ocupació, el projecte Ponts cap a l’ocupació s’adreça a dones amb baixa ocupabilitat, és a dir, que presenten més dificultats per accedir a un lloc de treball.

Moltes gràcies a totes per la feina que feu!