Els alumnes de Xalest visiten el món laboral

Al Racó de Vàlua d’avui ens apropem als Programes de Formació i Inserció (PFI) de l’escola Xalest entrevistant un dels seus professors. Els PFI de l’escola Xalest compten amb l’activitat de visites a empreses, amb l’objectiu principal que els alumnes coneguin el món laboral.

A diferència de les visites escolars, que també es fan, des dels PFI la programació se centra en conèixer els  processos de producció, sectors i llocs de treball, el protocol de riscos laborals i la identificació de l’organització i dels espais.

En aquest programa es treballa prèviament amb l’empresa: ens acosta a la realitat, permet rebre explicacions personalitzades i interaccionar amb els propis treballadors que mostren i expliquen les seves funcions, ajudant a l’alumne a fer-se una idea del seu futur actiu.

En Paco Muñoz és professor de l’escola Xalest i un dels tècnics que viu més de prop aquest programa.

Com valoren els alumnes les sortides de PFI?
Els alumnes valoren molt positivament les sortides ja que veuen de primera mà espais reals de treball. A més, de vegades poden interactuar amb treballadors que els hi expliquen el procés de producció que estan duent a terme. Les visites es preparen amb antelació a l’escola fent una recerca del lloc a visitar i preparant preguntes que adaptem a cada una de les empreses. Els alumnes han d’elaborar el recorregut i escollir el mitjà de transport que farem servir, així com el pressupost de la sortida.  Així treballen un altre aspecte essencial com és l’autonomia.

Les sortides ajuden als alumnes a descobrir el sector o lloc de treball que més els motiva?
Després de les visites hi ha alumnes que manifesten que els hi agradaria treballar en aquella empresa ja que es veuen capaços de desenvolupar les tasques que han vist. Per exemple quan veiem el procés de producció de l’empresa Coca-Cola o Idilia Foods, els nois i noies senten que poden realitzar aquelles feines. També passa en d’altres empreses com TEB Vallès.

En el sector de l’hostaleria també hi ha alumnes que manifesten voler-hi treballar. A molts els atrauen especialment quan es tracta d’estar de cara al públic, especialment en botigues de grans cadenes de roba.

Algun alumne ha acabat treballant en una alguna empresa que heu visitat?
Hi ha diversos alumnes que han acabat treballant en empreses que prèviament hem visitat com a grup escolar. Dos exemples serien TEB Vallès, on fan bàsicament feines de manipulats, i Icaria Barcelona, on fan feines específiques d’estampació d’arts gràfiques. De fet, quan visitem amb un grup escolar algunes d’aquestes empreses, veiem treballadors que fa dos anys havien estat alumnes de l’escola i ara estan allà treballant.

Però on més alumnes s’han vist amb ganes de treballar ha estat als diferents magatzems de moltes de les empreses visitades com Preval SA, Mango SA o Dia o al taller de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

A les empreses els deuen agradar aquestes visites. Què poden aprendre treballadors i empresaris, quan reben els alumnes de l’Escola Xalest?
A la majoria dels empresaris els hi encanta explicar-nos el seu projecte comercial i els èxits de la seva empresa. Recordo especialment quan vam visitar Cevagraf a Rubí. Són una cooperativa del món de les arts gràfiques que van començar de forma molt modesta i ara tenen unes instal·lacions al·lucinants. Amb aquella visita vam veure la importància que té el treball cooperatiu i ho vam aplicar a la cooperativa que els nostres propis alumnes han engegat aquest curs.

Totes les empreses sempre ens han tractat molt bé i a la vegada, nosaltres els aportem el coneixement de que nois i noies amb discapacitat intel·lectual poden desenvolupar la majoria dels processos de producció que porten a terme, així com una mirada una mica més inclusiva socialment. De fet totes les empreses a les que hem volgut anar per segona, tercera o quarta vegada ens han obert les portes de bat a bat, i en alguns casos ens han fet recorreguts més amplis que a la resta de les escoles que els visiten, adaptant-se les nostres necessitats perfectament.