Fundació MAIN

La bicicleta, un mitjà de desenvolupament personal

  • El sector social aposta per l’àmbit del ciclisme com a mitjà per construir un itinerari d’èxit formatiu i laboral

La bicicleta té un valor positiu per a les ciutats en el seu conjunt, ja que és una de les principals solucions per a la mobilitat urbana. A més de ser un element indispensable per a la reordenació urbana i la reducció de la contaminació atmosfèrica, visual i auditiva, és un clar promotor de la salut.

Segons la investigació de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en el marc del Projecte europeu Pasta, l’ús de la bicicleta proporciona una millor salut mental i una menor sensació de soledat.

L’estudi, publicat en Environment International, ha analitzat les respostes de més de 8.800 persones de França, Barcelona, Londres, Suècia, Itàlia, Àustria i Suïssa sobre el mitjà de transport que fan servir, la seva freqüència i la pròpia autopercepció de la salut.

La bicicleta va ser el transport amb millors resultats, ja que es va associar a una millor salut mental, major vitalitat, menys sensació d’estrès i de solitud. La similitud de les conclusions de totes les ciutats coincideixen en que s’hauria de fomentar l’ús de la bicicleta per a la millora de la salut de la població i les interaccions socials.

El ciclisme està a l’alça. L’increment de l’ús de la bicicleta, tant a nivell lúdic-esportiu com a mitjà de transport urbà i interurbà en els últims anys, està facilitant i accelerant el desenvolupament del sector.

Conseqüentment, grans ciutats europees com Barcelona, Roma, Londres, París o Berlín, entre d’altres, han pres mesures dràstiques per limitar la circulació de vehicles, lluitar contra la contaminació i augmentar l’ús de les bicicletes. Aquest canvi vers l’ús de la bicicleta no és una moda passatgera i sorgeixen iniciatives empresarials i formatives que suposen un increment de les oportunitats laborals, formatives i d’emprenedoria.

Dintre del context de crisi actual, aquest canvi obre un ventall d’oportunitats pel desenvolupament personal, laboral i formatiu d’aquelles persones que es troben en una situació més desfavorida i que són susceptibles de rebre una atenció més especialitzada per part dels agents i entitats d’acció social.

Entitats del tercer sector, com és la Fundació Main que desenvolupa des de fa anys formació especialitzada en el sector del ciclisme, permet donar oportunitats als joves, amb l’objectiu d’orientar-los i acompanyar-los cap a un itinerari d’èxit d’inserció laboral i/o formativa.

Els valors com el respecte, la perseverança, la responsabilitat, l’esforç, van de la mà en el món del ciclisme i aquest tipus d’iniciatives formatives i laborals permeten fomentar i potenciar aquests valors tant enriquidors per a la societat.

Ricard Prats Blanco

Meritxell Sedó Bulpe