La crisi del Covid-19 aprofundeix la bretxa educativa  

  • Aquest Dia de el Poble Gitano 2020 volem posar el focus en la desigualtat que continua marcant la vida de moltes nenes i nens gitanos, agreujada per la situació de confinament.
  • La campanya El Pupitre Gitano pren relleu en aquest moment en el que la bretxa educativa i digital s’accentua amb la crisi del Covid-19.

El 8 d’abril es va celebrar el Dia de el Poble Gitano a tot el món, per recordar la història d’aquest poble i retre homenatge a les víctimes gitanes de les diferents persecucions al llarg dels segles. Aquesta data, commemora el Congrés Mundial Romaní celebrat a Londres el 8 d’abril de 1971 al que es van instituir la bandera i l’himne gitanos.

Aquest any la celebració coincideix amb la pandèmia de l’Covid-19 a Espanya amb una crisi sociosanitària que moltes famílies gitanes estan vivint de manera molt dramàtica, ja que se suma a la greu situació de pobresa i exclusió que ja vivien moltes d’elles. El 86 per cent està per sota de llindar de la pobresa, un 46 per cent de llars en extrema pobresa. Des de la Fundació Secretariat Gitano hem insistit des de l’inici de la crisi en què els poders públics posin en marxa mesures urgents per als més vulnerables amb l’objectiu que ningú es quedi enrere.

Aquest 8 d’abril, hem posat també el focus en les nenes i nens gitanos i en el seu dret a l’educació en igualtat de condicions. Amb una taxa de pobresa infantil que ascendeix a l’89 per cent (un 51 per cent de pobresa infantil extrema) és urgent adoptar mesures que puguin pal·liar la bretxa que, en aquesta situació de confinament, es fa encara més gran per a la infància gitana. La manca de recursos incorpora també dificultats afegides per seguir la formació en línia. El 79 per cent de les llars gitanes no tenen ordinador i moltes tampoc compten amb accés a internet, el que repercutirà en l’adquisició de coneixements, habilitats i competències digitals. La desigualtat de partida s’agreuja i suposarà un desavantatge en el procés educatiu de nenes i nens que tindran menys oportunitats i estaran en inferioritat de condicions.

A Sabadell, els professionals educatius de la FSG, estan realitzant un seguiment en l’acompanyament de les tasques escolars encomanades pels centres, donant atenció i suport individual per telèfon i wsp, així com rebent i gestionant les demandes d’atenció bàsica de les famílies. D’altra banda, es cerquen alternatives per a les nenes i nens que no tenen connexió a internet. En aquest sentit, des de la FSG, insistim a les autoritats públiques en la urgència de protegir especialment a nenes i nens de barris vulnerables, garantint la seva adequada alimentació, el suport a la continuïtat de les tasques escolars i a evitar qualsevol altra situació de risc.

Us convidem a veure el vídeo de la nostra campanya #ElPupitreGitano, que vol promoure la presa de consciència de la situació de la infància gitana.