Manifest pels drets de les persones migrants

En motiu del Dia Mundial de les Persones Migrants, el dimecres 18 passat, des del Racó de Vàlua s’ha volgut fer ressò del manifest preparat per l’equip del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants de Sabadell.

El 18 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones Migrants i en l’actual context de polítiques migratòries nacionals i internacionals cada cop més restrictives i menys respectuoses amb la dignitat i els drets fonamentals de les persones migrants, des de l’SCAI volem expressar el nostre rebuig als següents fets:

 1. L’absència de vies legals i segures per immigrar a Europa i al territori espanyol ha originat que la ruta migratòria a través de la Mediterrània es converteixi en la ruta més mortal del món. Les morts registrades en les tres rutes marítimes principals del Mediterrani fins al 13 de novembre comptabilitzen més de 1.000 persones, però aquesta xifra només contempla les persones identificades, a la qual cal afegir totes les persones desaparegudes i per tant la quantitat real pot arribar a ser de centenars de persones més.
 2. El dret d’asil és un dret humà internacional recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, a la Convenció de Ginebra i a la Constitució Espanyola. Consisteix en la protecció que ofereix un Estat a determinades persones, les quals s’han vist obligades a fugir dels seus països d’origen perquè la seva vida corria perill. Segons les dades de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), més de 68,5 milions de persones al món viuen fora de les seves llars degut a conflictes bèl·lics, violència i greus violacions dels seus drets fonamentals. A l’estat espanyol, durant l’any 2018 es va produir un important augment de les sol·licituds d’asil. No obstant, Espanya rebutja tres de cada 4 peticions d’asil i es van acumular més de 78.000 sol·licituds pendents de resoldre.
 3. L’existència dels CIE (Centres d’Internament per Estrangers) priven de llibertat a persones que no han comès cap delicte, sinó una falta administrativa: trobar-se en situació administrativa irregular. Diferents informes mostren les vulneracions de Drets Humans que es succeeixen en el seu interior. Els fets mes greus són l’existència de víctimes mortals que s’han produït en aquests centres sota control policial.
 4. La normativa d’estrangeria origina que un gran nombre de persones no puguin acreditar els requisits mínims exigits, restringint així els drets fonamentals de les persones, com el dret de viure amb la seva família, al no poder portar a terme un reagrupament familiar. A aquest fet, cal afegir les dificultats i complexitats burocràtiques per poder sol·licitar els diferents permisos de residència i treball, en especial, les sol·licituds de cites prèvies a Estrangeria i a la Policia Nacional.
 5. La  normativa que regula l’accés a la nacionalitat espanyola restringeix aquest dret per moltes persones donada l’exigència de realitzar dues proves, les quals suposen una gran barrera per algunes persones que no poden acreditar els coneixements mínims requerits per les mateixes i al realitzar-se en centres privats, la qual cosa augmenta el cost econòmic del tràmit, pel qual també és necessari pagar una taxa força elevada. Per altra banda, una vegada s’ha resolt favorablement l’expedient per part del Ministeri de Justícia, cal sol·licitar una cita prèvia al Registre Civil corresponent. A la nostra ciutat, aquestes cites s’estan assignant per un any després aproximadament, provocant que les persones interessades hagin d’esperar un altre any més afegit al temps que hagi trigat la tramitació de l’expedient per poder obtenir la nacionalitat espanyola tot i que la sol·licitud ja hagi estat aprovada.

Per tots aquests motius, exigim:

 • Que els governs de la UE acordin polítiques migratòries conjuntament per tal de facilitar i millorar l’acollida de les persones migrants, respectant la seva dignitat i la seva integritat, enlloc de prioritzar les polítiques restrictives, de retorn.
 • L’aplicació de vies legals i segures que permetin exercir el dret a circular lliurement i l’accés al dret d’asil, facilitant procediments per sol·licitar la protecció internacional en les ambaixades i consolats dels països d’origen i països de trànsit.
 • El tancament dels CIE i la investigació dels fets que han originat l’existència de víctimes en aquests centres.
 • La flexibilitat dels requisits i criteris regulats per la Llei d’Estrangeria per tal de fer més accessibles els tràmits administratius a les persones migrants, així com simplificar i agilitzar els diferents procediments que permetin l’accés a les sol·licituds dels permisos de residència i treball.
 • Que el Ministeri de Justícia permeti la realització de les dues proves que acrediten el grau d’integració social en centres d’ensenyament públics i no siguin exigides a les persones especialment vulnerables, disminuint així l’elevat cost d’aquestes proves i facilitant l’accés a les mateixes. Així mateix, també s’exigeix la supressió de la taxa de tramitació per sol·licitar la nacionalitat espanyola i que el Registre Civil de Sabadell programi les cites per realitzar el jurament o promesa en un termini màxim de 90 dies des de la resolució de l’expedient per part del Ministeri de Justícia.
 • La fi de les identificacions per raó de perfil ètnic i de les deportacions forçades.
 • Dret al vot per totes les persones migrants, majors d’edat i en situació administrativa regular.