Un ingredient per a un voluntariat constant

Cerma Acoge, entitat integrant de la Plataforma Vàlua, aviat farà 25 anys. 25 anys de treball constant a la ciutat, valudesenvolupant més de 10 projectes de voluntariat a través de la congregació evangèlica amb la qual estan vinculats: “Centre Familiar Cristià de Sabadell”. Els projectes s’enfoquen des del període d’infància a la gent gran i les persones implicades són de totes les edats.

El motor de tots aquests projectes és el voluntariat fidel i que manté el to tot i les estacions adverses per les quals tot projecte passa. Quan un projecte comença sol ocórrer que hi ha un cert aire de romanticisme o emoció que anima a molts a implicar-se. Passada la fase inicial, hi ha un ingredient que fa que les persones voluntàries romanguin implicades: l’amor per les persones a les quals un atén i les quals són beneficiàries del projecte, així com cap a aquells que ho fan possible quan parlem d’estimar a la nostra societat, la qual vinculem ràpidament amb emocions, romanticisme i afecte. Però si hi ha una definició encertada d’amor és la que el conegut apòstol Pau va desenvolupar en una de les seves cartes a la comunitat dels Corintis en el capítol 13, en ella descriu l’amor en 15 paraules i el que crida l’atenció és que totes són verbs com, no fa res indegut, no busca la seva, és sofert, és benigne, etc …

Veiem que l’amor té com a fi no allò que rep el que el dóna, sinó allò que és beneficiós en un bé major per a la persona que és receptora d’aquest amor. Pel que aquells voluntaris que fan la seva tasca des d’aquesta forma d’entendre l’amor i són capaços de viure-ho en la seva real dimensió cap a les persones, són aquells que no depenen tant del moment de el projecte sinó de la seva fi que són les persones.

Un article d’opinió de Francisco Cegarra, President de la Fundació Cerma Acoge