‘4C sí, però com?’, per Manel Larrosa

Té sentit una via per la part alta del Vallès que dupliqui l’AP7, com preveu el 4t Cinturó? Admetem que sí, ni que sigui com a hipòtesi de treball. Considero, doncs, que podria tenir sentit a la llarga, per la qual cosa no cal tancar la hipòtesi, però cal parlar-ne amb rigor.

Però allò que no té cap sentit és un Quart Cinturó per resoldre la mobilitat entre nuclis urbans i polígons, quan això demana variants de carreteres i rondes urbanes en una visió molt propera al territori. Una cosa seria la competència avui del Ministeri, o pròpia d’una visió orbital de llarg recorregut, i una altra de diferent la mobilitat local metropolitana, competència de la Generalitat. Sumar ambdues demandes esdevé una aberració. Connectar Sabadell amb Terrassa i Castellar amb autovia, per tal d’aprofitar que “ho paga” el Ministeri, és un negoci mal plantejat. Les dues ciutats no poden quedar unides per dues autopistes, però només per una sola carretera (N150) i un ferrocarril (R4). No uniríem dos districtes de Barcelona amb aquesta dosi, sinó més aviat la contrària: més transport públic, més vials de secció urbana i només una xarxa potent.

El tram de Quart Cinturó per Sant Julià és extremadament impactant en les totes les solucions oficials que hem anat veien en els darrers trenta anys. Que el Ministeri faci ara un nou estudi d’aquest curt tram manca de tot sentit quan. Si vol estudiar-lo caldria un territori de més abast. Un Quart Cinturó al Vallès, un cop millorada la xarxa de transport públic i la xarxa vial distribuïdora, podria definir-se com una gran ronda exterior, amb pocs nusos, sense impacte de creixement urbà.

Però, quan el Ministeri no ha resolt encara cap node ferroviari en la R8, amb les estacions de connexió a Barberà, Volpalleres, Hospital General,… el 4C és una omissió pròpia d’un tracte de menyspreu. En contra de la visió Orbital, la idea de “Ronda Vallès” preveu fer les dues opcions de forma simultània: sumar Orbital de llarg recorregut i Ronda urbana i això és el pitjor dels mons, perquè significa impacte de creixement urbà, més desfeta ambiental, molts nusos, i anar pel mig de la plana, en comptes de per cornisa (túnels i viaductes). Voleu fer el 4t C?, doncs feu-lo bé. Primer amb solucions interurbanes a problemes de relació urbana i amb solucions regionals a allò que és de gran escala. Però no hem de matar mosques a canonades, ni tampoc cal que el Ministeri resolgui allò que avui és de la Generalitat, ni que dues ciutats veïnes, Terrassa i Sabadell es relacionin, per damunt de tot, amb autopistes.