Foto: J.d.A

‘Alcaldessa, Sabadell no necessita una nova comissaria’, per Joan Berlanga (Sabadell En Comú)

ARTICLE D’OPINIÓ
Joan Berlanga, Sabadell En Comú

A les darreres eleccions el PSC va proposar en el seu programa electoral la construcció d’una nova comissaria per la policia local al nord del ciutat. Des de Sabadell En Comú mai hem compartit aquesta proposta, però en el context actual, arran dels efectes de la COVID-19, encara la compartim menys. Proposem, doncs, al govern municipal que reconsideri aquesta idea pels següents motius:

  1. Perquè no fa falta. L’actual comissaria de Can Marcet, malgrat que necessita algunes millores més, dona resposta a les necessitats de la policia local. El que manca a la ciutat són més agents.
  2. Perquè crea un desequilibri territorial (per què al nord sí i al sud no?). A més, la ubicació proposada, al costat de la biblioteca del nord no és adequada, ja que està lluny de les vies urbanes que permeten la mobilitat ràpida que necessita la policia.
  3. Perquè aquesta promesa electoral es basa en una concepció errònia sobre la seguretat a Sabadell. El nombre de delictes a la nostra ciutat està per sota de la mitjana de les grans ciutats de Catalunya i fins i tot en el període 2015-2018 va tenir una disminució de gairebé el 10 per cent. Tanmateix en alguns barris del nord, una part del moviment veïnal té una percepció d’inseguretat i reivindica més presencia policial. Davant d’aquesta percepció, el PSC, al més pur estil de la dreta populista, va prometre la construcció d’una comissaria que actualment vol tirar endavant. És cert que a la ciutat pot haver algunes zones on la percepció de seguretat és menor que en d’altres, i les institucions han de fer esforços per donar-hi resposta, però en gran mesura el malestar veïnal respon a problemes de civisme i convivència a la via pública, més que a estrictes problemes de seguretat, que en cap cas resoldrà un nou edifici.
  4. Perquè la millora de la seguretat i la convivència no passa per nous edificis sinó per un model policial de proximitat i més polítiques socioeducatives i contra l’exclusió i la pobresa -especialment destinades als més joves- que abordin les possibles problemàtiques de manera preventiva, des de la proximitat i des del coneixement de territori.
  5. Perquè davant l’escenari que s’obre a la ciutat després de la COVID-19 és evident que aquest equipament no és una prioritat i que les necessitats de la ciutat, en aquests moments, són unes altres, com per exemple, la creació de plans d’ocupació per a les persones que s’han quedat a l’atur o la compra d’ordinadors per als infants que no en tenen i no poden seguir el curs des de casa.

En definitiva, pensem que és evident que Sabadell no necessita una nova comissaria. Esperem, per tant, que l’alcaldessa reconsideri el seu plantejament inicial i tingui l’encert de posar els recursos públics al servei de les necessitats reals de la ciutat, deixi a banda aquesta costosa proposta electoral oportunista, i abordi la qüestió de la seguretat i convivència amb rigor des dels valors de l’esquerra i no amb edificis de cara a la galeria.

Foto portada: el solar on Farrés vol fer la comissaria de la Policia Municipal. Foto: J.d.A