Foto portada: Berlanga. Autor: Ajuntament / cedida.

‘Àpat a àpat, podem contribuir a un món més just i sostenible: el repte dels menjadors escolars’, per Joan Berlanga

ARTICLE D’OPINIÓ
Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor d’Educació

Fins fa uns anys, el menjador escolar es concebia només com un espai on els pares i mares que treballen podien deixar els seus fills i filles a dinar. Sortosament, durant els darrers anys, s’han posat en valor altres aspectes d’aquest servei, com la seva dimensió educativa o la responsabilitat ambiental en la compra dels aliments.

Actualment a Sabadell, totes les escoles disposen de servei de menjador. Concretament 26 estan dins de l’anomenada “gestió unificada”, on es troben els centres públics que encarreguen la gestió del menjador a l’Ajuntament. En aquests casos, és l’administració local qui contracta el servei mitjançant un concurs públic i en fa el seguiment conjuntament amb una comissió de menjadors, integrada per docents, pares i mares dels centres escolars.

Per a la Regidoria d’Educació és una prioritat garantir un servei de menjador de qualitat per als més de 2.700 infants que hi dinen diàriament. Per aquest motiu, s’hi han anat introduint millores orientades a incrementar les garanties sanitàries i les qualitats nutricionals dels aliments que prenen aquests nens i nenes i millores en la formació i nombre de monitors.

Fins al 2014, als centres sense cuina pròpia (23), el menjar es preparava en altres cuines i s’hi transportava en calent cada dia. Això, a part del cost ambiental i econòmic en transport, podia comportar una certa pèrdua de qualitat dels aliments i certs riscos bacteriològics a causa dels canvis de temperatura. A partir del curs 2014-2015 es va introduir el sistema de línia freda, pel qual les escoles reben un cop per setmana tots els aliments cuinats, conservats a quatre graus. Un cop als centres, els plats s’acaben d’elaborar diàriament als forns de les cuines escolars. Amb aquest sistema es redueix el risc de contaminació bacteriana i es millora la qualitat i sabor del menjar respecte del sistema anterior. Així ho demostra el fet que la qualificació de l’avaluació del servei ha passat en aquests anys del “bé” al “notable”.

Què estem fent per millorar el servei?

Des del Govern de Sabadell, a banda de garantir un servei de qualitat en el dia a dia, també volem contribuir a canviar la lògica imperant dins de la indústria alimentària. Una lògica en què, en la majoria de casos, es prioritza el benefici econòmic i es deixa de banda l’impacte ambiental o social de les decisions de les empreses. Així, si les pomes de Xile o les mongetes del Marroc són més barates que les del nostre entorn més pròxim, s’ignora l’impacte ambiental en emissions de CO2 que té portar menjar de l’altra punta del món o les condicions laborals que hi pugui haver al darrere i aquests aliments acaben a les nostres taules simplement perquè el marge de benefici és més alt.

Davant d’aquesta realitat, sovint hi ha qui la ignora o qui simplement es queda en sorolloses denúncies. No és el cas de la Regidoria d’Educació, que des del 2016 actua per no contribuir a aquesta lògica irresponsable i insostenible mitjançant diverses mesures.

Ja l’any passat es va garantir que la fruita i la verdura als menjadors escolars fossin de proximitat i també es van introduir alguns productes ecològics, com per exemple el pa. El 2018 s’ha fet un pas més enllà, tot incorporant la presència setmanal als menús de carn, llegums i iogurt ecològics i introduint productes ecològics en la neteja. També s’han assolit millores en el sistema de reciclatge i s’han contractat més professionals en diversos centres. Tot plegat, sense incrementar el preu del servei.

Treballant conjuntament el nou model de menjador

A la vegada, pensant més a llarg termini, ja estem treballant per canviar les condicions del futur contracte que ha de regir el servei de menjador a partir del curs 2019-2020, per tal de consolidar i ampliar les millores introduïdes i facilitar –en la mesura que permeti la nova llei de contractació pública– que les iniciatives d’economia social i solidària estiguin presents en la gestió dels menjadors escolars. Com que aquesta és també una qüestió de les famílies i dels centres educatius, hem iniciat un procés de debat que durarà fins a la primavera, perquè cada col·lectiu pugui fer les aportacions que consideri oportunes i que seran recollides i valorades pels equips tècnics de cara a la definició de les característiques i condicions del nou contracte del servei.

Per acabar, a Sabadell el repte d’abordar la transició cap a un nou model de menjadors escolars més responsables ja està en marxa. Amb actuacions concretes que ja són una realitat a les escoles i amb espais de treball amb la comunitat escolar, que ens permetran continuar avançant cap a un servei de menjadors escolars que garanteixi la qualitat que es mereixen els infants, amb més sobirania alimentària i que modestament puguin contribuir a un món una mica millor. Àpat a àpat.