Foto portada: el pavelló de Sol i Padrís. Autor: Ajuntament / cedida.

A Marta Farrés des del Club Pati Ciutat de Sabadell

CARTES DELS LECTORS
Braulio López. Club Pati Ciutat de Sabadell

Escrivim des del Club Patí Ciutat de Sabadell, entitat esportiva sense ànim de lucre dedicada a la pràctica del patinatge artístic des del 2014 i usuària dels serveis que ofereix el servei d’esports. Tot i ser una entitat relativament nova ja tenim 80 sòcies patinadores escolars i 70 federades totes elles menors d’edat i amb una mitja d’edat de 9 anys. A Sabadell som dos clubs que fem patinatge, competim en les mateixes categories i, lògicament, tenim les mateixes necessitats d’espais municipals per poder entrenar.

Des de fa cinc anys (i dues regidores) patim una discriminació absoluta a l’hora del repartiment de les hores d’ús del pavelló de Sol i Padrís per part de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell. Totes les entitats esportives sabadellenques esperem un repartiment imparcial i just, creiem en la norma bàsica de la igualtat d’oportunitats basada en criteris objectius que s’espera d’una administració com l’Ajuntament de Sabadell.

La veritat és que patim una absoluta manca de transparència per part dels serveis municipals que diuen literalment que el repartiment es fa segons un ‘judici de valor’ i no pas amb criteris puntuats objectivament i demostrables. Fan de l’antiguitat l’element més important i també l’element impossible de
vèncer pels clubs novells.

Al nostre entendre, un servei ha de ser tècnic, i basar la seva feina en criteris objectius valorables, no pas en subjectius susceptibles de moltes coses menys d’imparcialitat. Amb les pràctiques actuals no es fa un repartiment ni just ni equitatiu del espais esportius de la ciutat.

Demanem des de fa temps que l’Ajuntament deixi de retallar i enganxar horaris d’un any per l’altre i que faci un estudi seriós de les necessitats de les entitats segons criteris objectivables, comparables i públics. Només així es farà un bon ús dels escassos equipaments esportius de la ciutat de Sabadell i es donarà un bon servei a la ciutadania. No obstant, des del Club Patí Ciutat de Sabadell continuarem treballant per oferir a les nostres patinadores un espai segur on poder practicar patinatge artístic a la nostra ciutat.

Foto portada: el pavelló esportiu de Sol i Padrís. Autor: cedida.