Foto portada: Cinema Imperial. Autor: David B.

‘Cal una adaptació dels cinemes’

CARTES DELS LECTORS
Elisabet Jiménez Sánchez.

Durant el confinament a causa de la malaltia del Covid-19, estem experimentant una sensació de reclusió un tant desagradable, en la que no podem gaudir de multitud de drets bàsics, com de costum. No obstant això, la nostra consciència ens fa saber que en un breu període de temps, de forma progressiva, tot tornarà a la normalitat. En canvi, si emfatitzem amb aquells/es amb diversitat funcional, la realitat és ben diferent, i la seva reclusió predomina de manera constant.

Al Vallès Occidental, les últimes xifres, trobades en 2018, denoten que d’una totalitat de 925.237 habitants, ja hi havia 61.589 persones amb diversitat funcional i, tenint en compte la població de la ciutat de Sabadell, que ja en 2019 la xifra ascendia a 213.644 habitants, actualment es tractaria de més de 14.221 dels ciutadans/es que es veuen afectats/des diàriament per les barreres de l’entorn, és a dir, més del 6 per cent de la població.

Tot i contemplar-se adaptacions en diversos àmbits de la ciutat, el col·lectiu continua afectat per innumerables aspectes que s’evidencien diàriament. Meditant al respecte, és considerable fer una adaptació dels nostres cinemes Eix Macià i l’Imperial, permetent que qualsevol ciutadà disposi, de manera equitativa, dels mateixos drets i oportunitats, entre aquests, gaudir de la cultura que ens proporciona l’art i poder fer-ho de forma autònoma.

L’adaptació d’una sala de cinema per a persones amb discapacitat visual i auditiva, la disposició d’una amplitud adequada que permeti la capacitat per a cadires de roda i la presència d’un ascensor i rampes, serien possibles canvis per a la millora de la ciutat. Actualment, a moltes sales del territori espanyol s’implementa el programa WhatsCine, que permet gaudir del cinema de manera igualitària i independent, i seria tan senzill com portar-ho a terme a la nostra ciutat, ja que es tracta d’un servei veritablement econòmic.

Gràcies,

Foto portada: Cinema Imperial fa uns mesos. Autor: David B.