Opinió de Josep Milà (CIESC): ‘La inversió industrial, motor de l’economia’

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà. Secretari tècnic del CIESC

La inversió industrial s’ha convertit en un motor de creixement per a la recuperació de l’economia catalana. En els darrers mesos, el seu impacte ha contribuït a crear ocupació i estabilitzar altres sectors econòmics. De fet, alguns estudis sobre la nova indústria afirmen que el 50 per cent de l’economia catalana té una relació directe i indirecte amb les activitats industrials.

Per aquest any es preveu un increment del 4,2 per cent del total d’inversions, millorant les previsions de 2016, d’un 0,6 per cent, segons la darrera Enquesta d’Inversió Industrial de Catalunya (Idescat), amb una mostra de 2.000 empreses. Aquestes previsions són especialment positives per a les branques de béns d’equipament (+65,7 per cent) i de l’automòbil (+25,5 per cent) i, en canvi, per a d’altres sectors industrials vinculats a béns intermedis, de consum o de manufactures d’alimentació i begudes, les previsions d’inversió són més modestes, i en alguns casos negatives.

Si ens centrem en les expectatives d’inversió en béns d’equip, cal destacar un valor afegit que serà decisiu: l’esforç inversor es destinarà a ampliar la capacitat productiva i millorar els equips, dos factors que permetran un impacte positiu tant laboral com econòmic. Altres dades parlem que un 32 per cent del teixit empresarial afirmen que la inversió anirà dirigida a l’ampliació de capacitat, un 27,4 per cent a la reposició d’equipament, un 22,9 per cent en potenciar el rendiment dels equips, i un 17,7 per cent en millores comercials, administratives, de seguretat o contaminació, entre d’altres.

D’acord amb l’enquesta d’Idescat, els elements que contribueixen a potenciar les activitats industrials i que, per tant, presenten un valor més positiu són els condicionats tècnics com ara la qualificació de la ma d’obra o l’accés a noves tecnologies. Per contra, els aspectes que frenen la capacitat i voluntat inversora de moltes indústries segueix essent la política econòmica, la normativa fiscal i les tramitacions administratives.

Analitzant aquestes dades, des de CIESC considerem imprescindible i urgent aplicar reformes eficaces que permetin agilitzar les gestions i tramitacions quan una empresa vol ampliar capacitats, instal·lacions o obrir nous establiments. Posar fre als fluxos i a les expectatives de les inversions industrials és escanyar un creixement econòmic que té efectes dinamitzadors en activitats relacionades com ara l’adequació d’instal·lacions, manteniments, desenvolupaments tecnològics, modernització i digitalització de sistemes productius, recerca o innovació de productes…

La inversió industrial té una capacitat de generació d’activitat i d’ocupació de qualitat decisiva que beneficia la resta de sectors econòmics. És l’hora de prendre decisions que facilitin les condicions econòmiques i administratives per que l’expansió de la nostra industria segueixi enfortint la creació d’ocupació i l’estabilització de la nostra economia.