Confinem els cotxes, recuperem la ciutat. Autor: David B.

‘La mobilitat Urbana a Sabadell: Un repte ineludible’, per Joan Berlanga (Sabadell En Comú)

ARTICLE D’OPINIÓ
Joan Berlanga, Sabadell En Comú. 

Aquests temps de COVID19 estan generant canvis de tota mena a les nostres vides. Un dels àmbits on s’estan produint canvis significatius és en la mobilitat urbana. Moltes ciutats, com Barcelona, Granollers o Terrassa, estan aprofitant aquest context de pandèmia per avançar cap a una mobilitat més sostenible on els vianants i les bicicletes guanyen terreny als cotxes.

A Sabadell, en el mandat anterior es van començar a fer passes en la bona direcció en aquest àmbit. En són bon exemple la construcció dels carrils bicis a la Concòrdia i a la ronda Ponent, la creació de noves línies d’autobusos, la compra de vehicles elèctrics i híbrids, la pacificació de diversos entorns escolars i del carrer Sant Pere o l’aprovació del Pla de la Bicicleta.

Malauradament i malgrat el context favorable que ha comportat la pandèmia, aquesta inèrcia s’ha aturat en aquest mandat. I, fins i tot en algun cas, s’estan fent passes en sentit contrari; com, per exemple, amb la compra i la connexió dels dos pàrquings del passeig, que ens aboca a la vella idea de facilitar l’accés del cotxe al rovell de l’ou de la ciutat.

Canviar les inèrcies de la mobilitat actual és una qüestió inajornable perquè, a hores d’ara, ja ha esdevingut un problema de salut pública. S’ha normalitzat un model on el vehicle privat és el gran protagonista i això fa que gairebé un terç de la població de Sabadell respirem aire de poca qualitat, tal i com va posar de manifest la diagnosi del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire que vam aprovar a la ciutat el 2017.

Des de Sabadell en Comú entenem que per revertir la situació actual cal actuar en dos àmbits: el comarcal i l’estrictament local. A nivell comarcal, trobem fonamental la connexió de la carretera de Castellar amb la ronda Oest per reduir el nombre de vehicles que travessen la nostra ciutat procedents de la ciutat veïna. La necessitat d’aquesta connexió és compartida per tothom, però ha de ser possible sense vincular aquesta infraestructura al projecte del 4tC, tal i com planteja l’actual equip de govern, i sense que afecti Sant Julià ni al Bosc de Can Deu. També és important abordar alternatives i millores a la carretera de Santa Perpètua i a la carretera de Terrassa, que facilitin l’accés dels vehicles a l’autopista i que permetin una mobilitat més sostenible. Pel que fa al transport públic, considerem prioritari millorar el transport ferroviari amb el Vallès Oriental i l’extensió del FFCC fins a Castellar.

Pel que fa a un nivell més estrictament local, entenem que la prioritat ha de ser facilitar la mobilitat sostenible en transport públic, a peu, amb bicicleta o amb patinet. Per fer-ho possible cal planificar la ciutat sota aquesta premissa i portar a terme moltes petites i grans decisions, que poden anar, per exemple, des d’augmentar la freqüència dels autobusos que ara tenen més temps d’espera, crear zones per a vianants a tots els barris de la ciutat, obrir l’estació de RENFE a Can Llong, incrementar les zones de velocitat màxima 30km/h o convertir la Rambla en un eix d’ús exclusiu per a vianants, bicicletes i autobusos.

A la vegada, caldrà que tots i totes fem un canvi de xip i ens anem conscienciant que la manera en què fins ara ens hem mogut per la ciutat és inviable i que, en la mesura que puguem, cal que ens organitzem unes vides on el cotxe sigui una excepció i no un element del nostre dia a dia per anar a la feina o portar els fills a l’escola. Tot plegat suposa un gran repte col·lectiu ineludible, que cal abordar amb urgència. Actualment, el context és favorable i cal aprofitar-lo. El fet que ja hi hagi experiències exitoses en altres ciutats, que Sabadell compti amb col·lectius que s’estan organitzant en aquesta direcció, que actualment s’estiguin elaborant els plans de mobilitat del Vallès i de Sabadell o que properament s’hagin de definir les Zones de Baixes Emissions a la ciutat generen un escenari propici a fer el cop de timó que necessita la qüestió de la mobilitat a Sabadell. Fem tots i totes que passi. Ens hi juguem viure en una ciutat saludable, o no.