Foto portada: el Centre de Sabadell, fa uns dies. Autor: J.d.A

Opinió de Josep Milà (CIESC). ‘Quin pla de millora del Centre?’

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà, secretari tècnic del Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC)

Tothom volem una ciutat neta, equilibrada, sostenible, una ciutat per les persones, on es pugui passejar, una ciutat per viure-la en família, que dona suport al comerç i a la cultura, una ciutat viva. Per tant, la reforma de la ciutat en l’espai central, la seva millora urbanística i el model de mobilitat, és una prioritat de tots els agents que hi estem implicats.

Si ho comparem amb d’altres ciutats amb vocació de capitalitat i centralitat d’activitats comercials, culturals i de serveis, Sabadell porta un retard en l’aposta per la tecnologia aplicada al transport públic i privat. La senyalització activa d’aparcaments de proximitat i places de rotació lliures, intercanvis modals entre diferents transports públics urbans i interurbans, itineraris per al tràfic de pas i el de destí al centre…són, entre d’altres, alguns dels indicadors del model de mobilitat que Sabadell necessita.

Des de CIESC considerem que, abans d’emprendre una transformació que dificulti la mobilitat del centre i l’accessibilitat a tot tipus de transport, inclòs la càrrega i descarrega, cal posar-nos al dia amb els retards que arrosseguem i que ens posicionen com a una ciutat amb colls d’ampolla i amb desavantatges per al desenvolupament de tot el nostre potencial.

Apostar per convertir un àmbit estratègic com és el centre en motor de creixement i espai social i cultural de tota la ciutat és obrir-nos a un procés de modernització i revitalització. Cal fer-nos atractius, no només per a la demanda urbana i interna, la de més proximitat, sinó també per a la demanda comarcal, on Sabadell ha sigut, tradicionalment, un referent per la seva capacitat d’oferta. Pel contrari, podríem entrar en un procés d’empobriment progressiu i difícil de recuperar. Si, ens convé endreçar bé la casa abans de fer-hi reformes o tot serà en va.

És per aquest motiu, que les conclusions de l’acte organitzat per l’Oficina de Dinamització del Centre, Sabadell Comerç Centre, la Cambra de Comerç i la Fundació Bosch i Cardellach, aquest passat 27 de juny, són pertinents i necessàries per al desenvolupament socioeconòmic del centre. El Pla de Millora del Centre ha de recollir, en una primera fase prioritària, l’activació de la senyalització digital, útil tant per a l’accés a la ciutat, al centre i als aparcaments, com per la fluïdesa i la connectivitat del transport públic i privat. I, sobretot, el Pla ha de projectar un Passeig de la Plaça Major que esdevingui un espai de trobada, agradable i atractiu, vector de centralitat i referent ciutadà.

Per tant, per CIESC és imprescindible que entre tots els agents implicats s’iniciï un diàleg i col·laboració institucional per abordar aquests reptes que són cabdals per al futur de la ciutat i de la comarca.