‘El 21-D vota república’, per Santi Valls (ERC)

ARTICLE D’OPINIÓ
Santi Valls,  president de la secció local d’ERC Sabadell.

El catalanisme ha impregnat durant pràcticament els últims dos segles tant la política catalana com l’espanyola. La seva funció, a banda de defensar la identitat catalana, ha sigut sobretot la modernització i la introducció d’idees i models innovadors tant en la política catalana com en la política – també- espanyola.

Esquerra republicana és un partit amb més de 85 anys d’història i sempre ha complert aquesta funció. Ja durant la segona república va jugar un paper central per incorporar discurs, estructures, estratègies, innovacions i polítiques que provenien de nivell europeu i internacional. Abans de que aparegués el concepte d’estat de benestar com a tal, fet que va passar després de la segona Guerra Mundial, ERC ja va incorporar tant discursivament com en la política pública conceptes que anys després farien una gran fortuna. En són un gran exemple la idea de que tres aspectes fonamentals de dignitat en la vida de les persones deixin de ser el resultat de la sort de cadascú, per passar a ser una responsabilitat de les institucions públiques. Els mínims de dignitat de la ciutadania han d’aspirar a ser un dret universal. Parlem de les assegurances de salut i de treball, de l’accés a la cultura, i de l’educació. Avui ens poden semblar aspectes obvis de la funció que han de fer les institucions públiques, però en aquell moment van ser idees que revolucionaven la idea que tothom tenia dels governs i les institucions públiques. La salut, el treball, la cultura i l’educació no eren quelcom exigible a les institucions públiques, i ERC va ser de les primeres organitzacions que no només va fer canviar aquesta idea, sinó que també ho va posar en pràctica des de les institucions. Aquesta idea va significar la defensa de perfils socials molt diversos, tots ells actius que aportaven un gran valor a la nostra societat, però vulnerables davant dels privilegiats.

Aquest paper de reinventar, reorientar i modernitzar amb l’objectiu de fer un salt en la qualitat de vida de les persones, és el paper que assumeix Esquerra Republicana. I ara ho fa més que mai. Entre d’altres raons, perquè ens trobem en un moment de triple crisi. Crisi de model econòmic, de les democràcies representatives de benestar, i crisi de la idea de l’estat nació.

Davant d’aquestes tres crisis, ERC construeix propostes innovadores i transformadores, però a la vegada viables. Per això parlem d’enfortiment econòmic i productiu, de millorar la redistribució de la riquesa, d’enfortiment democràtic o de la millora de la cohesió social. I no només ho fem discursivament, sinó que ho fem polítiques ambicioses però possibles. En són un exemple la Renta Garantida de Ciutadania, l’estratègia d’universalització dels serveis socials, l’ampliació substancial del parc públic d’habitatge de lloguer, o l’impuls d’un nou marc fiscal per als autònoms, entre molts d’altres. Lamentablement, moltes d’aquestes polítiques ambicioses però possibles han estat tombades per la justícia espanyola. Fins a 46 lleis tombades que han impedit que Catalunya assoleixi el nivell de progrés que la seva ciutadania sobiranament ha construït.

Així és com ERC fa república. Així és com Oriol Junqueras ha fet república. Una república que hem de saber defensar i liderar, tenint clar cap a on anem i per què ho fem. Cal construir una gran majoria al voltant d’idees sòlides, integradores i possibles. Com ja ho estem fent en molts municipis, com és el cas de Sabadell. Amb un projecte polític que doni prosperitat a la nostra societat. I és per això que votar ERC és un vot útil. Un vot útil contra el bloc monàrquic, el bloc del 155. Un vot per a que quedi clar que les institucions públiques no són estructures inamovibles que serveixen només per a garantir l’estatus quo. Un vot per a que quedi clar que les institucions públiques han de ser republicanes. És a dir, han d’estar al servei constant de la qualitat de vida de la majoria de la ciutadania.