Foto portada: vista de l'avinguda Francesc Macià. Autor: David B.

‘Recuperem el batec econòmic de Sabadell’, per Josep Milà (CIESC)

ARTICLE D’OPINIÓ
Josep Milà. Secretari tècnic CIESC

El batec econòmic de Sabadell perd empenta i l’indicador més clar el trobem en la capacitat de reduir la desocupació. La crisi va disparar la taxa d’atur d’un 9,5 per cent el juny de 2006, fins a un 19,3 per cent el mateix mes de 2014. La recuperació econòmica ha aconseguit disminuir aquesta taxa de manera progressiva i el juny d’aquest any es situa en un 12,11 per cent. Paral·lelament, el ritme de reducció de l’atur ha anat disminuint: entre el juny de 2014 i el de 2015, va baixar en 2,37 punts però, cada any la reducció ha estat menor. Entre el juny de 2017 i el de 2018 només ha estat de 0,85 punts.

És obvi que aquesta situació no es pot desvincular d’un context global de ralentització econòmica després de la reactivació, moderada, de l’economia post-crisi. Però, a Sabadell aquesta pèrdua de capacitat de creació d’activitat econòmica, que es concreta en baixos índexs de creació d’empreses i de generació de llocs de treball, és un fet que cal abordar.

Per donar una resposta a aquesta desacceleració econòmica i impulsar la creació de llocs de treball, és necessari transformar el model de ciutat cap a un nou projecte basat en facilitar, de forma decidida i efectiva, les activitats econòmiques, i l’única manera d’implementar-ho és transmetent confiança i seguretat a les empreses.

Des del CIESC defensem que l’edificació d’aquesta confiança passa per algunes accions prioritàries. D’una banda, dirigida al sector comercial i de serveis, cal una millora de la qualitat urbanística, especialment en el Passeig de la Plaça Major, acompanyada d’un augment de l’accessibilitat del transport públic i privat, la dotació d’aparcaments i la senyalització. D’altra banda, es fa necessari contemplar una revitalització del sector industrial amb la millora del polígon Sud-Oest, amb un transport públic que faciliti la mobilitat a Can Roqueta de treballadors, proveïdors i dels més joves que hi fan pràctiques formatives. Una altra de les accions que caldria emprendre és la conversió de l’administració en una institució facilitadora, àgil i orientada al servei de les empreses i activitats econòmiques.

Per al CIESC, aquests són alguns dels eixos d’actuació que han d’anar acompanyats d’altres mesures de precisió que actuïn directament en el gruix de persones aturades. Sabadell necessita una aposta ferma per la formació dual i el reciclatge professional, d’acord amb les necessitats i requeriments de les empreses industrials.

Empreses i institucions tenim la responsabilitat de transformar el model de ciutat en un model de gestió que transmeti confiança a les empreses i permeti reduir l’atur per generar nivells d’ocupació i de benestar social com els que hem Sabadell és mereix.

Foto portada: vista de l’avinguda Francesc Macià. Autor: David B.