‘Una Síndica de Greuges a la ciutat de Sabadell’, per Maite Soler

Maite Soler

ARTICLE D’OPINIÓ
Mª Teresa Soler

El meu nom es Mª Teresa Soler Hernández. Sóc professora d’informàtica i Robòtica en anglès a l’Agrupació pedagògica Sant Nicolau, sóc una persona multidisciplinar,  escriptora poetessa i dramaturga i he participat en múltiples projectes d’associacions de la nostra ciutat i d’altres. He estat  nominada recentment com a candidata als Premis Dona TIC 12×12, de 2017, organitzat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i participo en el Programa mSchools de la Generalitat de Catalunya i el Mobile World Congress.

A nivell personal, estic casada, tinc dos fills: un és integrador social i director de cine i l’altra és periodista i publicista, actualment treballa com a SEO, i el meu marit és advocat.

En una societat democràtica s’ha de garantir que tots els ciutadans puguin exercir els drets que les lleis atorguen de forma igualitària, malauradament la realitat és que no tots els ciutadans tenen els mateixos recursos ni informació.

M’agradaria introduir algunes idees que duria a terme si fos elegida síndic de greuges:

 • Voldria incidir en el camp de la informació, ja que l’accés a Internet ha de ser un dret a la nostra ciutat, pels estudiants i la població en general. Accés gratuit sempre que es pugui. Espais per a estudiar i poder-se connectar. El fet de no tenir accés a la cultura i la informació provoca greus discriminacions.
 • Els ciutadans han de poder escollir lliurement els centres educatius on volen escolaritzar els seus fills, adaptant el model de zonificació escolar que garanteixi el dret de les families a escollir el centre escolar.
 • Procurar per les beques menjador, que arribin a tothom que ho necessita.
 • Facilitats per practicar esports, aprendre idiomes, facilitats per les associacions que ofereixen activitats lúdiques i de cohesió social, per a totes les edats.
 • La limitació temporal de les concessions funeràries que en un principi es pensava que eren de propietat i ara segons normativa passen a ser bens de domini públic. I per tant sotmesos a concessió.
 • La gestió dels aparcaments de la zona blava, que no funcionin amb ticket físic, sino per el mobil.
 • Un sistema que aposti per les smarcities, però també per la ciutadania i els seus drets i interessos.
 • La contaminació acustica, la neteja dels carrers.
 • L’espai públic i la convivència, dret a la pluriculturalitat.
 • La salut, les plagues, la tinença d’animals i els excrements a les places i carrers, etc.
 • L’atenció social, cal posar esforços en la prevenció de vulneravilitat dels drets humans,  calen més actuacions per resoldre la precarietat d’algunes families.
 • Prestacions de dependència i renda mínima.
 • Donar eines per arribar al màxim per poder ajudar al qui ho necessita.

Així doncs, més que la feina ordinària per donar resposta a les queixes que habitualment entren a l’oficina del Síndic, també voldria orientar la meva feina a crear lineas de projectes de millora pels ciutadans, aprofitant els recursos ja existents i ideant-ne de nous. Aquesta visió de la feina del Sindic de Greuges, voldria que fos una línia bàsica del funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell.

Com crec que hauria de ser un bon síndic de greuges?

El sindic ha d’estar ben informat, ha de ser àgil en solucionar els problemes i queixes, ràpid en les seves actuacions i transparent, utilitzar les noves tecnologies per accedir als problemes dels ciutadants i a l’inrevés, informar a través de les xarxes. Que la ciutadania el conegui i el vegin proper.

Per altra banda, la tasca del Sindic caldria portar-la a terme buscant la màxima col·laboració amb l’ajuntament de Sabadell. Aquesta és la millor forma de defensar els drets dels ciutadans.

S’ha de revisar el funcionament de la tasca feta i optimitzar tots els recursos dels quals ja gaudeix la ciutat.

El Sindic ha de treballar per a tots els ciutatdans, però és una institució plantejada per trobar solucions als diversos problemes dels ciutadans i és aquesta la seva missió principal.

S’han de reforçar i millorar professionalment  les entitats que ofereixen recursos bàsics als més necessitats s’han de valorar el tipus de béns que ofereixen per tal que siguin els adequats a les necessitats dels qui ho demanen, apropar els recursos i millorar la seva eficiencia i qualitat.

S’ha de treballar per aconseguir situar al Síndic com a referent de la protecció dels drets dels ciutadans a Sabadell, i en aquesta línia s’ha de difondre més la seva activitat, facilitar més la interposició de queixes i divulgar més les seves resolucions.

Atentament.

Foto portada: Soler.