Un visitant observa una de les pintures de Càndida Bracons. Autor: R. Cañadas

Un març d’introspecció a l’Acadèmia

Humanes de Càndida Bracons, Intimitats de Joaquim Montserrat, Contactes de Jaume Roma i una sèrie de pintures de Domènec Triviño són l’aposta expositiva de l’Acadèmia de Belles Arts per aquest mes de març. Totes quatre van inaugurar-se el passat dimecres i podran visitar-se fins a principis d’abril.

Humanes i Intimitats cohabiten l’espai de la Sala 1. El treball al voltant de la figura de la dona de Càndida Bracons, així com la lluita, l’opressió o la connexió generacional, entre altres temes tractats per l’artista conviuen amb la gestualitat cal·ligràfica i l’automatisme de Joaquim Montserrat.

Algunes de les obres de Joaquim Montserrat a 'Intimitats'. Autor: R. Cañadas
Algunes de les obres de Joaquim Montserrat a ‘Intimitats’. Autor: R. Cañadas

Front a front s’observa la intimitat més profunda de Joaquim Montserrat, qui tradueix ironies i malícies ordenades fruit del seu vitalisme alhora que ho reflexa a través d’un grafisme continu carregat d’espontaneïtat. D’altra banda, embolcallades de literatura i poesia, es presenten les pintures de Candida Bracons, qui des de fa més de cinc anys treballa en aquesta sèrie.

Formes i colors

Més enllà dels moviments que caracteritzen una pintura, Domènec Triviño tracta les formes i els colors a través de la seva vida íntima. Vivències i sentiments traduïts en cromatismes i morfologies dels que un pot ser partícip si observa els llenços exposats a la Sala 2.

Una visitant observa les pintures de Domènec Triviño. Autor: R. Cañadas
Una visitant observa les pintures de Domènec Triviño. Autor: R. Cañadas

L’elementalitat de les formes, els signes i els conceptes són les principals característiques del conjunt de la seva obra. D’aquesta manera les idees de Domènec Triviño es revesteixen d’un corpus sensible, subjectiu i sintètic aconseguint ser traduïdes en un suport on l’observador pot dialogar directament amb l’artista.

Sala Cub d’Assaig

Contactes es basa en l’estudi de la relació que establim entre dues imatges independents. Aquesta pot sorgir en l’àmbit significatiu o pel camp visual però sempre partirà de la premissa d’ésser un retrat que es relaciona amb un paisatge o producte.

Un visitant observa les fotografies de Jaume Roma. Autor: R. Cañadas
Un visitant observa les fotografies de Jaume Roma. Autor: R. Cañadas

Jaume Roma presenta d’aquesta manera una sèrie de fotografies en blanc i negre evitant així l’associació mitjançant cromatismes. L’observador té llibertat total per a establir la relació entre les imatges, quasi com si es tractés d’un joc interactiu.

Foto portada: Un visitant observa una de les pintures de Càndida Bracons. Autor: R. Cañadas