Moduls tactils. Autor: Diba.

El Museu d’Història, més accessible pels invidents

El Museu d’Història ha incorporat uns mòduls per fer més accessible l’exposició permanent a les persones invidents.

El nou recorregut tàctil del Museu d’Història va des dels primers assentaments prehistòrics d’ara fa 7.000 anys, passant pels ibers, la romanització i l’època medieval, fins a arribar a la vila menestral d’època moderna. A més, 18 objectes originals s’han extret dels fons del museu i ara es poden tocar.

D’aquesta manera s’ofereix a les persones amb ceguesa una informació directa per mitjà d’objectes originals creant una experiència sensorial. Els objectes originals es complementen amb cartells en Braille, macrocaràcters i codis QR que donen accés a 23 vídeos fets en llengua de signes en català, subtitulats i amb locució dels continguts. Aquest vídeos complementen la informació de cada mòdul i n’explica el contingut, el context i altres aspectes rellevants de cada època.




A l’entrada de l’exposició s’hi ha instal·lat un mòdul introductori amb tres guies fetes en macrocaractes i Braille en català, castellà i anglès que inclouen el dibuix de les plantes i que fan possible la visita autònoma. Aquests nous mòduls que s’inclouen en el programa Mirada Tàctil és una aportació de la Diputació de Barcelona.