Foto portada: ball del rodet, a la plaça Sant Roc. Autor: David B.

Procés participatiu per repensar la Festa Major

La Festa Major de l’any 2017 canviarà de model. Almenys es repensarà el model actual, vigent amb variacions des de la recuperació de la democràcia local, per crear-ne un de nou. Era un dels compromisos de les forces que ara composen el govern municipal. Ara s’obre un procés participatiu per rebre suggeriments i propostes.

La tinenta d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Marisol Martínez (Guanyem), i la regidora de Cultura, Montserrat Chacón, han presentat aquest dilluns el procés.

El model actual de Festa Major prové del 1979. I és voluntat del nou Govern encetar un debat que permeti actualitzar, revisar i renovar‐ne el patró”, assegura Martínez.

En una primera fase es farà una diagnosi dels punts forts i febles de la Festa Major, donant veu a entitats i ciutadans. Del debat en sorgirà un document consensuat per definir el model de Festa Major. El 5 de març es faran unes jornades presencials. Durant el mes d’abril es dividiran uns grups de treball sectorials. I finalment, al setembre i aprofitant els dies de la Festa Major del 2016, es farà una enquesta ciutadana.

“Debat exhaustiu i profund”

Les conclusions estaran vigents el mes de gener de l’any 2017, i la Festa Major d’aquell any ja es prepararà amb unes noves coordinades. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón (ERC), justifica que els canvis no entrin en vigor fins l’any vinent:

Cal fer un repàs del que han sigut totes les festes majors fins ara. El debat ha de ser exhaustiu i profund, per això necessitem un any per portar‐lo a terme, tot i que la Festa Major del 2016 ja inclourà elements que sorgeixin del procés que ara proposem”.

L’executiu manté que volen la màxima participació. Es crearan tres comissions de seguiments (una tècnica, una segona formada per entitats i una tercera formada pels grups polítics).

Foto portada: ball del rodet, a la plaça Sant Roc. Autor: David B.