Foto portada: un establiment de l'Eix Macià, fa uns dies. Autora: N.Bueno.

10 consells per una compra segura durant les rebaixes

Donat l’inici de les rebaixes fa uns dies, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor fa un seguit de consells als clients.

L’OMIC recorda que cla tenir en compte una sèrie de factors. Si es vol més informació, es pot contactar a través del telèfon 93 745 31 68 o l’adreça electrònica omic@ajsabadell.cat.

 1. Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic i el rebaixat i han de tenir les mateixes garanties que abans dels descomptes.
 2. Els articles han d’haver estat a la venda amb anterioritat. Els comerços no poden adquirir-los especialment per a la venda en rebaixes.
 3. Pel que fa a les condicions de venda, l’establiment ha de mantenir els mateixos criteris que durant la resta de l’any. Si habitualment accepta targetes de crèdit, també n’ha d’acceptar en períodes de rebaixes. Si l’establiment fa un val de compra per bescanviar el producte adquirit –que és una acció voluntària per part del comerciant- durant les rebaixes, l’ha de fer pel preu realment pagat pel producte.
 4. Un cop anunciades les rebaixes d’un determinat producte per a una temporada determinada, l’establiment ha de disposar d’un nombre suficient de productes idèntics a l’oferta per tal de vendre’ls en les mateixes condicions anunciades. Aquest estoc serà proporcional
  a la durada de la venda en rebaixes i a la publicitat feta.
 5. S’ha de diferenciar les vendes en rebaixes d’altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals, com ara les vendes en liquidació (pel tancament o canvi d’orientació del negoci), les vendes de saldos (per tractar-se d’articles passats de moda o deteriorats) i les ofertes (per tal de promocionar un producte).
 6. És important parar atenció de quins són els productes realment rebaixats. Es poden trobar, en el mateix comerç, els articles rebaixats juntament amb d’altres que no ho estan. L’establiment ha de diferenciar els uns dels altres.
 7. Es recomanaa conservar els catàlegs comercials, la publicitat, les instruccions amb els preus i les característiques de l’article i demanar la factura o el tiquet de compra, amb la referència concreta de l’article que es compra.
 8. Cal preguntar si accepten canvis ja que no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï l’establiment comercial.
 9. Pel que fa a les compres en línia, la llei atorga als consumidors un període mínim de 14 dies per retornar el producte adquirit, excepte productes personalitzats, peribles, que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, etc.
 10. És important la informació sobre la política de canvis i davant del dubte, es recomana contactar amb l’empresa perquè resolguin les qüestions plantejades.
Foto portada: un establiment comercial, amb rebaixes, fa uns dies. Autora: N.Bueno.