Passeig de la Plaça Major en fase 0,5. Autor: David B.

15 mesures del CIESC i CC.OO pel pla de xoc contra la crisi del coronavirus

L’Ajuntament ha proposat un Pla de xoc d’uns vuit milions d’euros per recuperar la ciutat de la crisi del coronavirus, i preveu tenir-lo enllestit abans de l’estiu. Aquest pla té tres grans línies: àmbit social, recuperació econòmica i espai públic. 

El Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), que aplega les principals patronals i entitats comercials i econòmiques de la ciutat i la demarcació, i el sindicat Comissions Obreres (CCOO) consideren que el Pla de xoc proposat per l’Ajuntament és positiu per al desenvolupament i millora de la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans, però insuficient per a ajudar reactivar i ajudar a superar la manca de liquiditat de les empreses. Cal complementar el Pla municipal proposat amb un pla d’acció immediata i a curt termini. Es considera que el període juny-desembre 2020 serà fonamental per impulsar les activitats més afectades per la crisi, especialment en els àmbits de comerç i restauració.

Amb tot, CIESC i CC.OO proposen una quinzena de mesures per a la reactivació econòmica i social de Sabadell que consideren caldria incloure en el document definitiu com a pla de mesures immediates socioeconòmiques. Són aquestes.

 1. Ajuts directes a contractar personal amb suport formatiu in company per les empreses que ho necessitin.
 2. Ajuts directes per reconvertir negocis, la capitalització, digitalització, formació i operacions de reempresa.
 3. Modificar ordenances i tràmits: reduir els terminis de pagament de factures, accelerar les llicències d’obres i activitats, simplificar els tràmits d’ocupació de via pública, en càrrega i descàrrega per la venda de vehicles i ampliar terrasses, bonificar l’impost de circulació pels vehicles industrials.
 4. Implantar les tramitacions online en totes les gestions municipals relacionades amb les activitats, i videoconferències.
 5. Microcrèdits al 0 per cent en tres anys per a microempreses i autònoms.
 6. Protegir els negocis vulnerables: salvar negocis viables amb dificultats conjunturals mitjançant crowfundings locals.
 7. Un fons per a emprenedors de noves activitats tecnològiques i digitals, especialment les relacionades amb noves necessitats post COVID-19.
 8. Marketplace: crear una plataforma per posar en contacte l’oferta i demanda generada per les empreses, ‘Sabadell al món’.
 9. Campanya de suport al consum del comerç i hostaleria local.
 10. Subvencions a projectes de competitivitat i innovació empresarial per a pimes i microempreses per adaptar els llocs de treball als nous requeriments sanitaris i tecnològics derivats de les mesures de la Covid-19.
 11. Millora d’infraestructures vials i de mobilitat, de telecomunicacions, de videoseguretat, de senyalització, com a política de retenció i captació de noves empreses pels polígons de la ciutat .
 12. Pla d’Internacionalització: subvenció perquè empreses de Sabadell s’internacionalitzin amb compromís de seu social a Sabadell durant 10 anys.
 13. Crear una Oficina d’Afectats pel COVID-19 amb dotació suficient adaptada a l’evolució de la situació per oferir informació a les persones i empreses.
 14. Establir un mecanisme preventiu garantir el subministrament d’EPIs en aquelles empreses o institucions amb dificultats.
 15. Més carrils bici (sempre respectant no dificultar ni obstaculitzar l’activitat industrial o comercial de cada via), aparcaments park&ride, més espais per vianants i altres mesures.

El CIESC i CC.OO estimen que el seu pla necessitarà una dotació de cinc milions d’euros (sense incloure les partides de formació que ja fa l’ajuntament).

Foto portada: el passeig de la plaça Major. Autor: David B.