Banc Sabadell

Els beneficis del Banc Sabadell van pujar un 20,7 per cent

Presentació de resultats del segon trimestre del Banc Sabadell. L’entitat financera presidida per Josep Oliu va tenir uns beneficis de 425,3 milions en el primer semestre de l’any. Es tracta d’un 20,7 per cent més que en el mateix període de l’any anterior.

L’entitat financera d’origen local va destinar 901,8 milions a provisions. 125 dels 425 milions de beneficis provenen del TSB Bank britànic. El marge d’interessos del BS es va incrementar un 49,5 per cent situant-se en gairebé 2.000 milions d’euros. Els ingressos per comissions pugen un 15,3 per cent interanual. La ràtio de morositat és del 6,83 per cent, la més baixa des de l’any 2012.

Pel que fa a la internacionalització del BS, més enllà de la Gran Bretanya, cal destacar Mèxic, on l’entitat presidida per Oliu va arrancar el 4 de gener i s’ha posicionat entre les set principals entitats en concessió de crèdit a empreses en mig any.

Foto portada: torre del BS, al carrer Balmes amb la Diagonal de Barcelona.