Foto portada: subestació elèctrica, fa uns mesos. Autor: David B.

Acaba la reforma de la centenària subestació elèctrica de Sabadell

Endesa acaba d’enllestir els treballs de renovació tecnològica de la centenària subestació de Sabadell, la més antiga de tot el Vallès Occidental (està en funcionament permanent des del 1920) i una de les històriques de Catalunya. Està situada a Torreguitart, al costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. 

La companyia ha invertit 700.000 euros per reformar el parc de mitjana tensió per uns nous equips de potència i protecció que suposaran una millora en la qualitat del subministrament elèctric a gairebé 56.000 clients repartits entre Sabadell i els municipis de Sentmenat, Castellar, Polinyà i Palau-solità i Plegamans.

Nous transformadors de 110 kv. Autor Cedida.

L’actuació s’ha dut a terme durant el primer trimestre de 2020. Ha comportat la substitució dels antics elements d’11kV de la instal·lació per uns nous d’última tecnologia: noves cabines blindades, un nou transformador, i els corresponent sistemes de protecció i telecontrol. Tot aquest aparellatge elèctric està situat en una sala de nova construcció dins de l’edifici històric, en una zona ocupada antigament per transformadors de potència i barres de 110 kV. En paral·lel, també s’ha substituït l’últim transformador dels serveis auxiliars per un de nou de més potència (400 kVA).

Aquestes millores formen part del procés de total renovació tecnològica de la subestació, iniciat el gener de 2016 amb tot l’aparellatge d’alta tensió a 110 kV, i altres elements singulars. Tot i així, encara falta una tercera i última fase –prevista per aquest mateix any- que consistirà en la reforma urbanística de l’entorn de la subestació, i de la remodelació del carrer on està ubicada, que inclourà, entre d’altres, la instal·lació d’una pantalla acústica per tal de minimitzar-ne el seu impacte de cara al veïnat.

Rehabilitació de l’edifici històric

L’any 2018 es va rehabilitar l’edifici històric (comprès entre els carrers Vallirana, Vallmanya, Valldaura i la carretera de Prats de Lluçanès). L’edifici es va començar a construir l’any 1916 i va entrar en servei el 1920, durant l’època de gran auge i la puixança de l’energia elèctrica a Catalunya, sota el projecte realitzat per Cipriano Sabater.

Construcció de la subestació elèctrica (22-05-1919). Autor Cedida.

Es tracta d’un interessant edifici d’arquitectura industrial -exponent de l’anomenada arquitectura del Noucentisme català- de dues plantes i amb la coberta tipus ‘volta catalana’, on es destaca l’equilibri i l’ordenació dels elements, que es mostren amb la màxima simplicitat decorativa. La construcció era considerada la “central” de la Catalana de Gas i Electricitat de Sabadell, ja que era la que tenia més potència transformadora.

Les façanes de l’edifici que donen al carrer Valldaura i a la carretera de Prats de Lluçanès, així com la coberta, estan catalogades. És per això que la rehabilitació es va realitzar fent un repicat del revestiment existent, així com la substitució dels paraments verticals. La seva substitució s’executà amb materials iguals als utilitzats en l’època de la seva construcció. Igualment, es va mantenir la transparència dels buits existents i es va canviar la fusteria metàl·lica per una de nova, tot mantenint l’aspecte original. Així mateix, per aconseguir que no hi hagués un canvi cromàtic a la façana, es va pintar el nou arrebossat amb una pintura el més semblant al color actual de l’immoble i, així, desvirtuar el mínim possible la composició cromàtica actual.

Foto portada: subestació elèctrica, fa uns mesos. Autor: David B.