Autobús al Passeig. Autor: David B.

En el marc del 8-M, la TUS presenta un nou Pla d’Igualtat

TUS SCCL ha presentat un nou Pla d’Igualtat que contribuirà a garantir que els treballadors de la cooperativa disposin d’oportunitats “idèntiques” entre homes i dones i rebin un tracte equitatiu en el seu entorn de treball. 

L’objectiu del Pla és implantar noves polítiques per tal de consolidar i potenciar el compromís de la cooperativa vers la igualtat de gènere i incorporar aquesta ideologia en tots els nivells i àmbits de la cooperativa: en la selecció i promoció del personal, en la política salarial, en la formació, en les condicions de treball i ocupació, en la salut laboral i en l’ús d’un llenguatge no sexista qualsevol comunicat de l’empresa. TUS també redactarà un protocol a disposició de tots els treballadors per prevenir i actuar en contra de l’assetjament sexual.
Per implantar les accions de millora, s’ha activat el Comitè Permanent d’Igualtat. Aquest és un instrument que s’encarregarà del seguiment de l’aplicació de les mesures adoptades per fomentar la igualtat i realitzarà avaluacions anuals del grau de compliment de les mesures adoptades. També avaluarà l’assoliment dels objectius desenvolupats al Pla d’Igualtat. La presentació del Pla d’Igualtat es fa en el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Foto portada: un autobús de la TUS, a la Via Massagué. Autor: J.d.A.