Autora: Alba Garcia

Els empresaris veuen una lenta recuperació estival abans de la segona onada

S’han presentat els resultats de l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial amb les valoracions del tercer trimestre del 2020 i les expectatives del quart. Els resultats reflecteixen l’esforç empresarial per recuperar la normalitat de les activitats malgrat la incertesa de la pandèmia. Pel qua fa l’Índex de Confiança Empresarial en l’àmbit de Sabadell, Conca de Ripoll i Riera de Caldes (CRiRC), millora un 17,4 per cent, respecte al trimestre anterior i la caiguda interanual disminueix del -32,4 per cent al -17,2 per cent.

L’informe mostra l’Índex de Confiança Empresarial, és a dir, l’opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l’activitat del seu negoci amb l’objectiu d’anticipar l’evolució de l’economia. L’àmbit analitzat és el de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, el que inclou 14 municipis, dels quals s’han recopilat 350 respostes d’empresaris, els qui valoren el tercer trimestre (juliol, agost i setembre) i les expectatives del quart. Les enquestes es van realitzar la segona quinzena de setembre, l’anàlisis ha estat presentat per l’Ajuntament, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic, el Banc Sabadell i Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC.

Els resultats confirmen la recuperació lenta però positiva de les activitats i la confiança empresarial, coincidint amb la creació d’empreses i llocs de treball del tercer trimestre, tot i que les incerteses sobre l’evolució de la segona onada de la Covid-19 els poden afectar directament. Pel que fa a l’Índex de Confiança Empresarial en l’àmbit de Sabadell, Conca de Ripoll i Riera de Caldes (CRiRC), millora un 17,4 per cent respecte al trimestre anterior i, la seva davallada interanual també disminueix d’un -34,3 per cent al -17,4 per cent. L’índex actual manté la dinàmica de recuperació lenta després del sotrac del segon trimestre, puja de 91,5 punts a 107,5, per sobre de l’índex de Catalunya (106,9) i d’Espanya (105,5).

Així mateix, el tercer trimestre mostra una estabilitat després de la caiguda de les activitats durant el segon trimestre, el saldo negatiu de l’anterior enquesta passa de -67,1 punts a -37,5, tot i que encara registrem un 51 per cent d’opinions de valoració a la baixa de la marxa del negoci. Per sectors observem una disminució important dels saldos negatius i de les respostes a la baixa en totes les activitats, si bé veiem que les respostes a la baixa superen el 50% a la indústria i construcció (53,2 per cent) i a la resta de serveis (50,7%), sense incloure el comerç. Pel que fa el quart trimestre les expectatives empresarials apunten una continuïtat de la recuperació de l’activitat: segueix disminuint el saldo negatiu (de -49,2 punts baixa a -30,7), i les respostes elspessimistes també perden pes: del 57,2 per cent al 42,2 per cent. Les que preveuen una evolució a l’alça de cara a finals d’any pugen 4,2 punts i les d’estabilitat 10,8. Els sectors econòmics confirmen l’expectativa de recuperació lenta de l’activitat i rebaixen els seus saldos negatius anteriors.

Tot i les expectatives en la progressió lenta de recuperació econòmica, cal reforçar la confiança empresarial aportant un marc i unes accions de política econòmica clara tant pel que fa a mesures a aplicar com pels ajuts per a la reactivació de l’economia productiva, en especial les que han d’arribar a autònoms, micros i petites i mitjanes empreses.

Foto portada: una imatge del parc de Catalunya. Autora: Alba Garci a