Josué Molina ESDi

L’ESDi té nou director

Josué Molina ha estat nomenat com a nou director d’ESDi pel el director general de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT), Antoni Garrell Guiu. També és el director acadèmic dels Estudis Oficials URL.

En els últims anys, l’Escola Superior de Disseny (ESDi) va emprendre nous reptes educatius de vinculació amb el món empresarial, marcats per veure les disciplines humanístiques d’una nova manera.  Seguint aquesta línia formativa, el director general de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT), Antoni Garrell Guiu,  ha anomenat a Josué Molina Neira com a nou director d’ESDi. Al mateix temps, el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell Guiu, ha anomenat Molina com a director acadèmic dels Estudis Oficials URL.

Josué Molina Neira  és llicenciat en Antropologia Social i Cultural, ha participat en més d’una desena de projectes d’investigació competitius, ha exercit com a secretari del Consell d’Implantació dels estudis d’Humanitats Digitals i fou el responsable de Metodologia Docent d’ESDI.
“En aquest nou període em plantejo la necessitat d’ajudar en el procés de construcció de la comunitat ESDi, perquè aquesta afronti, amb mirada holística, el repte i la responsabilitat de formar persones preparades per assumir els desafiaments del futur i millorar la societat venidora, així com la qualitat de vida de tots els membres que la integrin”, assegura  Molina.

Foto portada: Josué Molina a l’ESDi. Autor: Cedida.