Foto portada: l'entrada del viver d'empreses industrials, a Can Roqueta. Autor: J.d.A. 

Sabadell és la seu del clúster del ‘packaging’

El Packaging Clúster de Catalunya s’instal·la al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (avinguda de Can Bordoll, 119). La inauguració de la nova seu es va celebrar aquest dilluns en el marc d’un acte amb la participació de la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, la directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villarroya, i el president de Packaging Clúster, Artur Costa.

L’entitat està integrada actualment per més de 85 membres actius, empreses, centres de coneixement i entitats de tot Catalunya que representen tota la cadena de valor de l’àmbit. Es comprenen des de la I+D, les matèries primeres i els productes intermedis, la maquinaria, els perifèrics i finals de línia, els fabricants d’envasos i els usuaris finals. En l’acord signat amb l’Ajuntament de Sabadell, l’associació Packaging Clúster es compromet a fomentar els contactes entre les empreses associades i el teixit emprenedor de la ciutat. També es treballarà conjuntament per generar oportunitats de nous projectes amb empreses del territori vinculades a la cadena de valor del packaging.

“El nostre objectiu és fomentar la innovació entre les petites i mitjanes empreses del territori facilitant l’accés a agents tecnològics, de recerca i d’innovació i posant en contacte a empreses per al disseny de projectes que les ajudin a ser més competitives. La presència del Clúster Packaging ara a Sabadell serà de gran ajut per materialitzar aquest objectiu”, ha afirmat la tinenta d’alcaldessa, Montse González.

L’Ajuntament autoritza l’associació a accedir al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta i fer ús d’un dels seus despatxos en condicions preferents. D’aquesta manera es pretén col·laborar en el desenvolupament de les línies d’activitat relacionades amb la sostenibilitat i l’economia circular així com amb la indústria 4.0. Aquest conveni tindrà una durada d’un any sent prorrogable per períodes anuals per mutu acord d’ambdues parts, fins a un màxim de quatre anys.

Què és el Packaging Clúster?

Packaging Cluster es una eina per entendre un negoci, impulsar accions per millorar la competitivitat de les empreses i fer-les més rentables. L’objectiu de generar més i millors negocis per a les companyies i entitats del món de l’envàs i embalatge prové de la promoció del networking, el coneixement i del negoci, les quals es treballen mitjançant sis eixos estratègics, que tenen un pla d’activitats anual per tal de reforçar i consolidar les respectives actuacions.

El Clúster té el suport del conjunt de les administracions, treballant conjuntament per impactar amb força al conjunt de l’economia. En aquest sentit, es compta amb tres certificacions cabdals al món dels clústers: l’entitat està integrada dins del Programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ; és un clúster registrat com a Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i va rebre el 2013 la qualificació europea de bronze en la gestió de clústers per part de l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI), renovat el 2017.

L’origen d’aquest clúster recau en el treball conjunt de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Polinyà, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua i el seu entorn amb el suport de l’agència ACCIÓ que es va iniciar el 2008 amb el Pla d’innovació. Al 2009 el projecte ja integrava més d’un centenar d’empreses amb una facturació de més de 1.600 milions d’euros.

Foto portada: l’entrada del viver d’empreses industrials, a Can Roqueta. Autor: J.d.A.