Foto: M.Tornel.

Els propietaris del bosc de Can Deu, optimistes quatre anys després de la ventada

Aquest diumenge 9 de desembre es compleixen quatre anys de la ventada que va afectar especialment el nord de  Sabadell i sobretot el bosc de Can Deu, que va ser pràcticament arrasat. Quatre anys després, els propietaris del bosc, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, valora positivament la recuperació de l’espai.

En tot cas, cal partir de la base que la recuperació serà llarga, entre 20 i 30 anys segons tots els estudis fets fins ara. Però la fundació manté, amb cautela, que la regeneració s’està desenvolupament lleugerament millor del previst.

Què fa passar el 9 de desembre de 2014?

El 9 de desembre de 2014 van bufar vents amb velocitats superiors als 100 quilòmetres per hora. En aquell moment, el focus va estar en les afectacions a la via pública. Sense anar més lluny, dues persones van resultar ferides a Sabadell i molts arbres van causar danys a vehicles i a establiments. A Terrassa encara va ser pitjor, ja que una persona va perdre la vida.

Però un cop passat el vent i es va començar a analitzar l’entorn natural, el focus va passar a les afectacions al Rodal. La ventada va ser una catàstrofe: va fer caure a Sabadell 280.000 arbres, la majoria a l’entorn natural de la ciutat. A espais com el parc de la Salut, el Parc Agrari o el propi parc del riu Ripoll. Però una gran part, uns 45.000 al bosc de Can Deu, aproximadament el 80 per cent de la massa de pins blancs del bosc (més info: ‘Els danys són incalculables‘). Un dels espais més estimats de Sabadell quedava irreconeixible amb milers d’arbres trencats per la meitat bloquejant els camins.

Al vídeo que hem inserit sobre aquestes línies, podeu veure com va quedar el bosc de Can Deu després de la ventada.

Com es va planificar la recuperació del bosc de Can Deu?

La Fundació hereva de l’antiga Obra Social Caixa Sabadell, propietària de l’espai, assegura que el procés de recuperació serà lent i fràgil, però que la seva voluntat és “recuperar la massa forestal el més aviat possible”. L’any 2015 es va crear una Comissió Tècnica per a la Regeneració del bosc de Can Deu, formada per representants d’entitats i administracions relacionades amb el món forestal. La comissió va apostar per regenerar el bosc de forma natural, a excepció feta dels quatre accessos principals, on hi hauria una certa reforestació.

D’altra banda, hi havia poc coneixement tècnic sobre la recuperació dels boscos que havien patit ventades. Hi havia molta informació sobre incendis, però poca sobre l’efecte de les ventades. La recuperació del bosc de Can Deu és, així, en certa manera, un cas d’estudi.

Com està el bosc de Can Deu avui?

Sobre l’estat actual del bosc, la propietat considera que l’espai continua acomplint la seva funció social com a espai d’esbarjo i de gaudi de la natura, manté una important presència de fauna autòctona i el creixement dels arbres és positiu.
La fundació assegura que la regeneració “no significa quedar-se de braços creuats”. Així han creat tres àrees d’estudi amb tres parcel·les d’amidament cada un per fer seguiment de la regeneració. Les conclusions dels anys 2016 i 2017, anys de sequera, són que creix una gran quantitat de nous plançons. A més, esperen que les dades d’amidament d’aquest any seran bones, ja que ha estat un any molt més humit, amb més pluges i repartides al llarg de tot l’any.

Caldrà “modelar” el futur bosc

En els propers anys, la fundació haurà de “modelar” el futur bosc, seleccionant tanys dels roures i les alzines per deixar a cada exemplar només els peus més vigorosos. Per al pi blanc, s’haurà de fer una aclarida per deixar espai entre arbres.

A més, es corregirà una mica la composició del bosc, on predominava de forma molt clara el pi blanc, i s’aposta per un mix de pi blanc, roure i alzina.

I al 2019, què?

Per al 2019, la Fundació 1859 Caixa Sabadell organitzarà noves jornades al febrer de manteniment general i seguiment de la regeneració.

Foto portada: accés al bosc de Can Deu, des de Sant Julià d’Altura. Autor: M.Tornel.