La cursa popular de la Festa Major, amb més de 3.000 inscrits cada any. Autor: J.d.A

135.000 euros per subvencionar les entitats esportives de la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a la promoció de l’esport, en la modalitat de promoció esportiva, per a l’any 2020, per un import màxim de 135.000 euros.

La xifra que dedicarà el consistori per a les entitats esportives ha augmentat en 18.000 euros respecte a l’any anterior. Les activitats subvencionables per l’Ajuntament seran les que les entitats i clubs inscrites al Registre Municipal d’Entitats que hagin organitzat activitats esportives entre el dia 1 de gener al 31 de desembre de 2020. La convocatòria de l’any passat va beneficiar 46 projectes esportius, d’un total de 48 sol·licituds presentades.

Amb l’augment de la subvenció l’Ajuntament preveu “poder contribuir a reactivar el sector, després de tres mesos d’inactivitat” i que s’emmarca dins de les mesures incorporades al pla de xoc Sabadell després de la Covid-19. “per donar suport a les entitats esportives i contribuir a la reactivació del sector esportiu”.