Foto portada: una imatge dels abocaments. Autor: Cs Badia / cedida.

Abocaments de runa amb plaques d’amiant a Sant Pau de riu-Sec

Abocaments, i no petits, de runes amb restes d’uralita i fibrociment a l’entorn de la depuradora d’aigües de Sant Pau de Riu-Sec. Porten setmanes, quan no mesos. El grup municipal de Ciutadans reclama que siguin retirats. 

L’abocament de runes és més habitual del que es podria pensar a les perifèries de Sabadell, ja siguin en espais naturals (se n’aboquen sovint al bosc de Can Deu, els camps del Parc Agrari, als boscos propers al barri de la Roureda o a qualsevol punt de l’entorn del riu Ripoll). Però també, sovint enmig de la nit o dels carrers buits de persones i vehicles, als polígons industrials.

L’últim exemple és denunciat ara pel grup municipal de Ciutadans, qui reclama la retirada d’un gran abocament al costat de la depuradora de Sant Pau de riu-Sec. El regidor de Ciutadans reclama a l’equip de govern que “es retirin com més aviat millor les escombraries i runes amb restes d’amiant” i demana que se n’investigui la procedència per procedir amb les sancions que estan reglamentades.

“L’amiant és altament contaminant per al medi ambient i implica importants riscos per a la salut de les persones”, recorda Fernández.

Les fibres d’amiant, quan s’esmicola, són perilloses per la salut. Sense anar més lluny, les empreses que han de procedir a retirar les restes han de ser especialitzades.

Foto portada: una imatge dels abocaments. Autor: Cs Badia / cedida.