Pancarta Llibertat presos polítics al segon pis de l'Ajuntament.

Federalistes d’Esquerres exigeix respecte pels resultats electorals

Federalistes d’Esquerres de Sabadell reclama respecte pels ciutadans que s’han manifestat a través del vot. L’entitat defensa que la constitució del nou Ajuntament ha de ser la conseqüència lògica del respecte per les decisions d’una societat democràtica.

“Qualsevol alcalde, igual que llur govern, ha de representar a tots els ciutadans i treballar pel bé comú” diuen. Federalistes d’Esquerres només accepta el resultat electoral per legitimar qualsevol proposta política i assegura que el federalisme – entès com a diàleg, negociació i pacte – és la clau per solucionar els problemes de convivència.




L’entitat apel·la a les dues forces que es declaren federalistes i d’esquerres, PSC i Podemos, perquè dediquin polítiques pels sectors menys afavorits i, així, sigui capaç d’integrar a tota la ciutat.

Foto portada: Pancarta en blanc. Autor: David B.