Foto portada: el president de l'Oficina del Centre, Jordi Molins. Autor: M.Tornel.

Jordi Molins (Oficina del Centre): “el pròxim govern ha d’actuar amb valentia”

Seguim amb la sèrie d’entrevistes a diverses persones vinculades al teixit associatiu de Sabadell. Amb motiu de les eleccions municipals, els entrevistats concretaran les prioritats que al seu parer tindrà el nou consistori, i valoraran l’estat actual de Sabadell. Continua la sèrie el president de l’Oficina del Centre, Jordi Molins. Podeu llegir totes les entrevistes a la secció ‘Sabadell proposa‘.

Jordi Molins és el president de l’Oficina del Centre. Segons les informacions de la web de l’Ajuntament de Sabadell, aquesta oficina “és una associació d’entitats sabadellenques fundada l’any 1996 que té com a finalitat bàsica el foment i la coordinació d’activitats de caràcter urbanístic, cultural, social, comercial i econòmic”. 

Al seu parer, ara per ara quin és l’estat de Sabadell?
Sabadell, en general, és una ciutat que es nota una mica desanimada, que no té clar cap a on vol anar, quin ha de ser el seu futur, quin ha de ser el seu camí, quin és el seu model. I això es nota tant a nivell d’entitats, com a nivell de ciutadania en general, o inclús empresarial. Crec que això ens porta a una situació que hauríem de revertir quant aviat millor. Hauríem de repensar-nos entre tots cap a on volem anar. Si no, hi ha altres ciutats al nostre entorn que són molt més dinàmiques i que ens estan menjant el terreny o avançant en la seva projecció a la resta del país.

Com valora l’acció de l’actual govern en els darrers quatre anys?
Crec que costaria molt fer una relació de coses que ha fet aquest govern, i això és negatiu en el sentit de que jo crec que és un govern que s’ha trobat amb una sèrie de problemes amb els quals ha hagut de treballar, però que no ha reportat fruits reals per la ciutat. Veníem d’una situació complicada amb el Cas Mercuri, un canvi de govern, una administració local desmoralitzada, que, veient el que havia passat amb el cas mercuri, potser els ha costat engegar-la una altra vegada, i en aquests quatre anys difícilment podem dir que hagin posat sobre la taula molts projectes de futur per Sabadell i crec que això és un dels aspectes negatius d’aquests quatre anys.

Les nostres demandes com entitats són escoltades, però no sempre s’actua en conseqüència. Aquí qui té la responsabilitat no són les entitats, és l’Ajuntament, per tant jo entenc que qui ha de prendre les decisions és l’Ajuntament. Però no sempre tota la feina que es fa des de les entitats és aprofitada per l’Ajuntament, però sobretot per la ciutat. Una de les riqueses de la nostra ciutat és tenir tantes entitats a nivell esportiu, cultural, social o econòmic, i no sempre la ciutat aprofita aquest potencia.

Sent així, Sabadell està millor, igual o pitjor que l’any 2015?
No diria que pitjor, però malauradament no està millor. En realitat, aquests quatre anys haurien d’haver servit per millorar.

Sobretot quan hi ha un nou impuls, un govern nou, això, en la majoria dels casos, serveix per sacsejar la ciutat en aquest cas. Un nou govern sempre implica canvis, millores, fer coses diferents. Però, en realitat, crec que aquesta no és la situació que s’ha donat i, per tant, no hem millorat. Si s’ha millorat és en qüestions de base, d’organització interna de l’Ajuntament, però que no ha revertit, clarament, en la ciutadania.

Digui tres prioritats dins les competències d’un ajuntament que tingui aquesta ciutat d’aquí al 2023?
D’una banda, hem de plantejar-nos com fer que Sabadell sigui molt més competitiu, molt més atractiu per a la pròpia gent de Sabadell però també per la gent de fora, que sigui una ciutat on anar a comprar, al teatre, a visitar, a fer activitats esportives, etc. Per tant, aquí hem de fer un esforç important. Crec que ens hem de replantejar la mobilitat interna, hem d’anar a construir la ronda nord, aconseguir que no hi hagi tants vehicles que passin per la Gran Via en direcció Castellar. I ens hem de replantejar la mobilitat a tota la ciutat, i llavors, probablement també hem d’aconseguir que sigui una ciutat, com ha estat potser més que altres ciutats, però que està en perill, igualitària, on els temes d’habitatge, els temes socials també es treballin força.

Si vostè fos alcalde, quina seria la primera decisió que prendria?
Prendria totes aquelles mesures que fessin que Sabadell fos més atractiva per a la gent de fora de Sabadell. Per la gent que vol treballar en empreses, vegi atractiu venir a treballar a Sabadell, la gent que vol comprar vegi com atractiu venir a comprar a Sabadell, qui vulgui estudiar, també vegi atractiu venir a viure a Sabadell, etc. Fer la ciutat més atractiva per la gent que no és de Sabadell, i per la gent de Sabadell també, que es quedi aquí, però que al nostre entorn la nostra imatge estigui més positiva del que ho està en aquest moment.

Què li demana al proper govern?
Li demano que es posi a treballar amb valentia, que tingui clar quin és el model al qual vol portar a la ciutat, i que el desenvolupi sense por, però alhora tenint en compte tot el que, des de les entitats, la ciutat i els ciutadans diem. Se suposa que el govern que volem que guanyi, serà el govern que tingui el suport de la majoria de la ciutat i que, per tant, ha de ser capaç d’entendre què és el que vol la ciutat que faci i portar-ho endavant.

Completi la següent frase: ‘Sabadell necessita…’
Agradar-se a ella mateixa. Que als ciutadans ens agradi més Sabadell, que tornem a estar orgullosos de Sabadell.

Foto portada: el president de l’Oficina del Centre, Jordi Molins. Autor: M.Tornel.