Fàbrica Artèxtil. Autor: David B.

La compra de l’Artextil va ser “oportuna” i per sota del preu de mercat, diu el secretari

L’informe del secretari municipal sobre la compra de l’Artextil assegura que la compra anterior de la nau per part del clan Jodorovich i una empresa “no és rellevant des del punt de vista de la normativa patrimonial de les administracions públiques atès que el que aquesta exigeix per determinar el preu de l’adquisició és la valoració pericial de l’immoble”. A més, pel que fa a la compra de l’Ajuntament, un any i mig després, destaca que va ser 570.000 euros inferior al preu de mercat. 

El secretari va presentar el seu informe la setmana passada, com ja va publicar aquest digital (més info: ‘Transparència sense claredat‘). La novetat és que ara s’ha entregat als grups municipals i que, via la pàgina web d’Esquerra Republicana, es pot consultar per la ciutadania. El podeu consultar íntegrament a continuació (més info: ‘Informe secretari Artextil‘).

L’informe avala “l’interès públic, l’oportunitat i la conveniència” de la compra. Pel que fa al preu assegura que els 3,2 milions van ser 570.000 euros inferior al de la valoració pericial, que es va fer conforme la legislació que marca l’administració pública. Esquerra Republicana assegura que l’informe avala plenament l’operació. La compra “s’ha tramitat d’acord amb la normativa aplicable”, diu l’informe, que es va presentar als sis grups municipals el dimarts 4 de febrer a la comissió informativa de Transparència.

“S’han efectuat tot els tràmits necessaris i s’han sol·licitat i obtingut tots els informes preceptius”, assegura el secretari, qui també recorda com cap dels vuit grups municipals amb representació el darrer mandat van votar-hi en contra.

Sobre la compra anterior, la vinculada als Jodorovich, parla d’una “operació entre privats” sense intervenció per part de la corporació municipal. Els 500.000 euros escripturats per aquella compravenda no són una dada “rellevant” per a l’operació posterior. I és que per comprar la nau per part de l’administració s’ha d’usar la normativa patrimonial de les administracions públiques”. L’informe palesa que “el preu de compra de la finca que van pagar els anteriors propietaris” no consta a l’expedient, com tampoc que no consta que l’administradora concursal hagués ofert la finca al consistori.

Foto portada: la façana de l’Artextil, a la Gran Via. Autor. David B.