Casa d'apostes Golden Park. Autor: David b.

Prohibit durant un any obrir noves discoteques, cases d’apostes, clubs cannàbics o pisos turístics

  • La regidora d’Urbanisme anuncia diàleg amb els sectors implicats en activitats polèmiques. 
  • Moratòria d’un any almenys per a tot un seguit d’usos. S’espera regular els sectors durant la segona part del 2020. 

Aquest dilluns l’Ajuntament ha fet públic que es treballa en la nova regulació de determinats usos de locals, que per les seves característiques requereixen una regulació específica. No es podran obrir nous locals, com a mínim, en un any. És el que ve dient-se una moratòria en la concessió de noves llicències. I afecta la majoria d’usos que aixequen contestació social: cases d’apostes, clubs cannàbics, discoteques i bars musicals, pisos turístics, establiments on es practica la prostitució i també l’obertura de nous llocs de culte. 

Des de l’Ajuntament es vol treballar en una nova regulació específica que té com a  objectiu ordenar la ciutat, quant a la implantació i els usos dels diferents locals. Els usos recreatius que es volen regular giren al voltant de l’oci nocturn (discoteques i bars musicals), les cases d’apostes, els clubs de fumadors de cànnabis, els establiments d’activitats de naturalesa sexual, les activitats religioses, els habitatges d’ús turístic i l’ús d’habitatge amb planta baixa, en eixos comercials.

Segons la regidora de Desenvolupament urbà i de transició energètica, Mar Molina, “aquesta nova regulació comportarà una alteració i modificació del Pla de Municipal d’Ordenança de Sabadell i de les corresponents ordenances específiques reguladores de cada ús”.
El procés de tramitació de la nova regulació ha començat a través del treball de diferents comissions tècniques que s’encarregaran de tramitar l’ordenança de cada ús. En aquestes comissions hi haurà la participació de diferents grups municipals, entitats i representants dels col·lectius afectats. Aquest treball conjunt, segons Molina, té previst començar a principis del mes de gener del 2020 i se seguirà desenvolupament durant el primer semestre de l’any.

“Aquesta nova regulació ve motivada pel fet que a la ciutadania hi ha usos que els afecta en major o menor mesura, per això des de l’Ajuntament és convenient regular-los per tenir una ordenança a la ciutat”, i ha afegit que “potser no tots els ciutadans estan d’acord amb les decisions que es prenguin, però considerem que el millor per tots, serà regular-los”.

L’objectiu és concloure el treball i iniciar la regulació i els procedents canvis i ordenances, a partir del segon semestre del mateix any. Les noves llicències relacionades amb aquestes activitat quedaran aturades mentre s’està treballant en la seva regulació, serà en un termini aproximat d’un any.

Foto portada: exterior d’una casa d’apostes al Centre de Sabadell. Autor: David B.