Foto portada: el concejal de ERC Gabriel Fernàndez, en un pleno. Autor: David B.

Reformulen les prestacions d’urgència social

L’Ajuntament calcula d’una nova manera les prestacions d’urgència social. Segons ha expressat el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, s’implanta el nou mètode de càlcul amb els llindars d’ingressos contemplats a la llei d’emergència habitacional i contra la pobresa energètica, la llei 24/2015. 

El nou mètode augmenta el llindar d’ingressos de referència per accedir a les prestacions d’urgència social, equiparant-lo amb la taxa de risc de pobresa per a Catalunya. Fins ara la persona no podia superar els ingressos de l’1,3 vegades l’índex de suficiència de renda. A partir d’ara el llindar passa a ser el mateix que el de la Llei 24/2015, que cobreix a més població (2,5 IRSC), és a dir 27.380 euros anuals per a una família de dos membres. A més, s’integra el concepte de ‘sobrecost’ que assumeixen les famílies amb algun membre amb discapacitat, ampliant aquest topall (tres cops l’IRSC), és a dir 32.856 euros anuals per una família de dos membres que tingui una persona discapacitada.
També s’actualitza el càlcul de la cistella de despeses, tant amb la introducció de noves despeses com en els preus. Pel que fa als preus, es feien servir dades del 2011. Ara s’actualitzen, amb la referència del càlcul 2017 del Col·legi d’Economistes. A més, en cas que sigui necessari es pot donar fins el 100 per cent de l’ajut demanat, mentre que fins ara es donava un tant per cent.

Canviar el rol i la percepció dels serveis socials

El regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, assegura que tot plegat significa “transformar” el rol i la percepció dels serveis socials, adaptant-los a la realitat i per donar la “màxima” cobertura a les famílies que ho necessiten.

Les prestacions locals són un complement del sistema de garantia de rendes de les administracions competents, bàsicament la Generalitat, i de les pensions o l’atur, responsabilitat de l’administració central. Per rebre-les hi ha dos requisits: no superar un topall d’ingressos anuals, que ara s’ha augmentat, i tenir problemes en l’economia domèstica en el darrer mes. Les prestacions cobreixen ajuts puntuals per a alimentació, despeses sobrevingudes, material escolar, ajuts mèdics que no cobreix la sanitat pública o altres.

1.300 families i 5.000 prestacions l’any 2017

L’any passat es van atorgar poc més de 5.000 prestacions d’aquest tipus a unes 1.300 famílies. L’any 2016 es van atorgar gairebé 7.000 prestacions.

Foto portada: el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez. Autor: David B.