Foto portada: votació al CEIP Ribatallada, aquest matí. Autor: J.d.A.

La participació va caure sis punts respecte al 20D

La participació a les eleccions generals ha estat finalment del 67,48 per cent. La xifra representa una caiguda de 5,96 punts respecte les eleccions del desembre. Entre les 18 i les 20 hores la participació ha repuntat ja que a les 18 hores queia 11,4 punts respecte els darrers comicis.

A Sabadell ha exercit el seu dret a vot el 67,48 per cent del cens. Una xifra inferior a les eleccions del 20 de desembre, 5,96 punts per sota. L’abstenció ha pujat a tota la ciutat, i de forma repartida entre tots els districtes. Als districtes 1, 2 i 5 la participació ha caigut entre el 5 i el 6 per cent mentre que a la resta de districtes, els 3, 4, 6 i 7 ha caigut entre el 6 i el 7 per cent. On més ha caigut ha estat al districte 6 (un 6,73 per cent) i on menys ho ha fet ha estat al districte 2 (5,19 per cent).

Dades de les 18 hores

Les dades de participació mostraven a les 18 hores una clara davallada de la participació en les eleccions del 26J. Segons les dades de les 18 hores, havia votat un 47,92 per cent del cens electoral fins aquella hora. La xifra significa una caiguda de 11,42 punts a Sabadell, ja que el 20 de desembre de 2015 van votar fins les 18 hores el 59,34 per cent d’electors.

Per districtes la participació queia a les 18 hores a tot arreu, però especialment als districtes 4 (12,75 per cent de caiguda), 6 (12,37 punts menys), 3 (11,78 de caiguda) i 1 (10,97 punts). Al districte 2 la davallada ha estat de 10,48 punts, al districte 5 de 10,36 punts i al districte setè de 9,66 punts.

Dades de les 14 hores

Les dades mostraven a aquella hora una caiguda de la partició sensible, ja que en relació amb les eleccions del desembre és un 4 per cent menor i la xifra s’enfila encara més comparada amb el 2011 (cau un 4,53 per cent) i al 2008 (cau un 7,42 per cent).

La participació cau a tots els districtes de la ciutat. Ho fa especialment als districtes 4 (baixa un 4,65 per cent), 7 (baixa un 4,53 per cent) i 6 (cau un 4,06 per cent). Al districte 3 cau un 3,95 per cent, al 2 cau un 3,55 per cent i al 5 cau un 2,88 per cent. On menys s’està reduint la participació és al districte 1, amb una caiguda del 0,97 per cent respecte la mateixa hora de les eleccions anteriors.

Foto portada: votació al CEIP Ribatallada, aquest matí. Autor: J.d.A.