Campanya d’incentius als propietaris per llogar pisos buits a Sabadell

L’Ajuntament inicia un nou programa per mobilitzar pisos de petits propietaris cap al mercat de lloguer. Així es posarà en marxa una nova campanya, Dona vida als pisos buits, per incentivar-ne l’ús social. El consistori impulsarà la masoveria urbana, per facilitar la rehabilitació de pisos buits en mal estat a canvi que siguin ocupats.

El nou programa de masoveria urbana ofereix als propietaris la rehabilitació de l’habitatge, l’exempció del pagament de la taxa d’obres, una assegurança multirisc, la mediació en cas de conflicte i l’assessorament i supervisió tècnica de les obres. El nou programa busca que hi hagi més pisos al mercat de lloguer a la ciutat, colpejat per un increment de preus de dos dígits en els darrers anys. De fet, el preu del lloguer ja puja més ara a Sabadell que a Barcelona, segons les darreres dades.

Les associacions de veïns col·laboraran amb el nou programa, informant-de les característiques i facilitant informació als petits propietaris, sovint gent gran. S’estima que dels 7.500 pisos buits que hi ha a Sabadell, la gran majoria són de petits propietaris, sovint gent gran. A aquest programa hi podran entrar aquells petits propietaris de pisos que no estan en bon estat per entrar al mercat de lloguer.

Els propietaris que tinguin un pis en bon estat també són interpel·lats pel consistori, que té una sèrie d’incentius per fer créixer la Borsa de Mediació per al Lloguer. Entre altres, pintar el pis de franc amb ajut de joves en formació, pagar la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica o garantir el cobrament de la renda durant mig any, més una assegurança multirisc. El propietari posa a disposició el seu pis a l’empresa pública VIMUSA, que en gestiona el lloguer a canvi d’estar un 20 per cent per sota del preu de mercat.

Els propietaris s’han de fer coresponsables de la situació que pateix la ciutat”, assegura la regidora d’Habitatge, Glòria Rubio (Crida). “Per això fem una crida als propietaris d’immobles buits i en desús per tal que els posin al mercat de lloguer”.

L’Ajuntament va fer públic fa uns mesos que construirà dues noves promocions de lloguer públic al Centre i la Creu Alta, per tenir més oferta de lloguer i combatre la bombolla de preus. El programa de foment del lloguer és un nou intent de controlar els preus a la vegada que s’intenta reduir el número de pisos buits a Sabadell. Pel que fa als grans tenidors, l’Ajuntament va posar en marxa mesures de pressió: una taxa, que pujarà al 2018, i un programa d’inspecció, amb un règim sancionador.

Foto portada: pisos a Torre-romeu, fa un temps. Autor: David B.