Foto portada: instal·lacions del BS a la plaça de Catalunya de Sabadell.

Condemnen Banc Sabadell a retornar més d’un milió d’euros a una clienta

L’Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat una sentència del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell que condemna Banc Sabadell a retornar més d’un milió d’euros abonats per una veïna de Sabadell que l’any 2008 va contractar un swap hipotecari.

El producte, comercialitzat sota l’aparença d’una assegurança que havia de cobrir possible pujades de l’Euribor, va dur la dona a haver de pagar una xifra milionària com a conseqüència de les liquidacions negatives causades per aquesta eina financera. El swap estava vinculat a cinc préstecs hipotecaris que l’afectada i els seus fills van assumir per poder pagar l’impost de successions corresponent a una herència rebuda. La sentència també considera “abusiu” i deixa sense efecte un contracte que el banc va imposar a l’afectada tres anys després de la contractació, pel qual la dona renunciava a emprendre accions legals o plantejar futures reclamacions.

Tot i que l’anomenat swap es va comercialitzar sota l’aparença d’una assegurança contra possibles pujades de l’Euribor, el producte obligava la clienta afectada a compensar l’entitat mitjançant el pagament de liquidacions negatives sempre que aquest indicador es situés per sota del 6,10 per cent. Aquesta possibilitat que es va materialitzar el mateix any en què es va subscriure el swap ara anul·lat, doncs al 2008 l’Euribor va baixar fins al 5,39 per cent i va iniciar un històric descens fins a situar-se al 0.67 per cent al febrer de 2010.

Conscients del greu econòmic que ocasionarien

Segons el jutge les entitats bancàries ja contemplaven aquest descens en el moment d’oferir aquest producte i, per tant, eren conscients del greuge econòmic que ocasionarien. Per això, la sentència estableix que Banc Sabadell haurà de retornar a la veïna de Sabadell 1,02 milions d’euros més interessos que l’afectada va abonar com a conseqüència de les liquidacions negatives causades per aquest swap hipotecari.

Producte “purament especulatiu”

A criteri de l’Audiència Provincial de Barcelona, la deficient informació sobre la naturalesa d’aquest producte “purament especulatiu” ofert a la clienta va fer que aquesta “estigués en la creença errònia de que se li havia ofert i estava subscrivint, una cobertura de la pujada del tipus d’interès, vinculada al finançament per mitjà de préstecs concedits per la pròpia entitat, en la seva condició de clienta habitual, i per la relació de confiança amb els empleats, i no una operació de permuta del tipus d’interès”.

La sentència recorda que la clienta “era client minorista […] sense experiència en el sector financer” i el fet que l’entitat està legalment obligada a subministrar informació “clara, correcta, precisa, suficient i lliurada a temps per evitar una incorrecta interpretació i posant l’èmfasi en els riscos que l’operació comporta”. En tot cas, requisits de transparència que, segons la resolució, obliguen l’entitat a actuar “amb imparcialitat i bona fe, sense posar per davant els interessos propis a la dels seus clients”.
En aquesta sentencia l’Audiència Provincial considera que BS no va actuar “amb diligència ni bona fe”. Com tampoc ho va fer obligant la clienta l’any 2011 a signar un contracte en què es comprometia a no presentar cap tipus de reclamació judicial relacionada amb el swap hipotecari en el marc de les converses sostingudes amb la demandant per suprimir la clàusula sòl de les hipoteques, atesa la impossibilitat manifesta de seguir fer front a les extraordinàries liquidacions negatives provocades pel swap.

Per a l’Audiència Provincial, el contracte només va ser acceptat “per la situació d’angoixa de la demandant” sense obtenir “cap contraprestació” per part de Banc Sabadell a canvi de la seva renúncia a exercir els seus drets i esdevenint, per tant, un contracte nul per desequilibrat i actuar a favor únicament de l’entitat.

Foto portada: instal·lacions del BS a Sabadell, a la plaça de Catalunya.