Foto portada: imatge del projecte Life on Mars.

De l’ESDi a Mart

L’Escola Superior de Disseny ESDi participa en un projecte desenvolupat per HP per dissenyar una exitosa, tot i que molt hipotètica, urbanització del planeta Mart. 

L’ESDI desenvolupa elements que puguin no només composar un entorn virtual d’una possible colonització del planeta roig, sinó també es vol anticipar a les necessitats i problemes que es podrien generar en aquest cas, com l’adaptació atmosfèrica o les condicions del terreny.

El projecte inclou edificis, granges i vehicles o peces de vestir, que són desenvolupats per equips centrats en Arquitectura, Art, Enginyeria i Disseny. En el cas de l’ESDi es treballen des d’un equip de professorat i alumnat de disciplines diferents, com Disseny Audiovisual, Disseny de Producte o el Servei d’Informàtica i Suport Tecnològic.
L’escola universitària busca desenvolupar una proposta d’espai de treball que replantegi la distribució dels espais vitals de l’ésser humà, traballant a partir d’una hipotètica fi dels recursos als quals s’hauria d’enfrontar l’ésser humà a Mart.

Mars Home Planet

El projecte ha superat la fase de concepte i es troba en l’etapa de modelat 3D. Tot plegat forma part de l’HP Mars Home Planet, que selecciona els millors projectes participants i premiarà els dissenys. La iniciativa és la continuació de Mars 2030, i ara es vol imaginar un món en que famílies i equips dissenyen la seva vida a Mart.

Foto portada: imatge del projecte Life on Mars.