material de l'escola Joan Maragall

440.000 euros a beques de material pel proper curs  

La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria de beques per adquirir llibres i material escolar per al curs 2020-2021. S’hi destinaran 440.000 euros, el mateix que el curs anterior, cosa que ja s’ha criticat des de l’oposició, qui demana més dotació a causa de la crisi del coronavirus. El curs 2019-2020 es van concedir 7.179 beques, per una quantitat mitjana de 61 euros per beca. 

L’Ajuntament ha previst destinar un total de 440.000 euros, la mateixa quantia econòmica que es va destinar el passat curs a beques per a l’adquisició de llibres i material escolar. Les sol·licituds es podran presentar de l’1 al 19 de juny, ambdós inclosos, i el procediment serà telemàtic. Tot i això, es reservaran cites presencials per a qui no tingui mitjans de fer-ho per aquesta via, a més d’un telèfon d’assessorament per a resoldre dubtes.

Aquelles famílies que ja van presentar la sol·licitud el curs 2019-2020 no hauran de tornar a introduir totes les dades personals, sinó només verificar aquelles en les què hi hagi hagut variacions, com ara un canvi de domicili o un naixement, per exemple.

Els ajuts es destinaran a alumnat de centres educatius públics i concertats des de segon cicle d’educació infantil fins a quart d’ESO i educació especial. Un cop rebudes les peticions per part de les famílies, les beques s’atorguen distribuint la dotació pressupostària total entre totes les sol·licituds que compleixen els requisits.

ERC demana més dotació

El principal partit de l’oposició, Esquerra Republicana, demana més dotació per a beques de material i llibres, tenint en compte la crisi del coronavirus. Així demanen també que s’arribin a cobrir nous supòsits com estar afectat per ERTOs o l’atur. Els republicans parlen de “beques congelades”.