Local Comte Reus

El Reglament de cessió de locals a entitats, en 7 claus

El nou ‘Reglament per a la cessió a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre de l’ús estable d’espais municipals’ ha entrat en funcionament fa uns dies. El text deixa al calaix de l’oblit la normativa de l’any 1993 que s’aplicava fins ara i neix per atorgar, de forma ordenada, l’ús d’espais municipals a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

El text regula només aquelles cessions anomenades de càracter demanial, i que no superen els quatre anys. Per a les superiors, caldrà una tramitació individual en cada cas. El nou text és un compromís del quatripartit per acabar amb les criticades assignacions a dit, o opaques, d’entitats durant l’anterior govern socialista. “El nou reglament és un pas decisiu per la transparència i per ordenar el que hi havia a la ciutat, amb la voluntat de tenir un teixit associatiu fort i divers”, assegura la regidora de Participació, Glòria Rubio.

Foto portada: la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Glòria Rubio. Autor: J.d.A.
La regidora Glòria Rubio. Autor: J.d.A.

A partir d’ara s’obre un període de transició fins que una vuitantena d’entitats s’adaptin a la nova norma. Els punts més destacats d’aquesta norma són els següents:

  1. Les entitats que poden optar a la cessió d’un local han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. Han de ser entitats sense ànim de lucre. Les interessades tenen sis mesos per inscriure’s.
  2. El termini màxim pel qual se les autoritzarà a usar el local serà de quatre anys. En cap cas es podrà transformar l’immoble.
  3. Un dels aspectes més polèmics del reglament és la previsió que les entitats es paguin els consums. Un fet que va donar peu a l’oposició a votar en contra. El reglament manté que l’Ajuntament es farà càrrec del manteniment i les reparacions de les instal·lacions mentre que les entitats hauran de pagar la neteja de l’espai i els consums, així com la seva contractar els subministraments (llum, aigua, gas, telèfon…).
  4. A l’hora d’entregar locals a les entitats hi haurà algunes prioritats. Així es preveu prioritzar les entitats que “treballin en l’àmbit local per una ciutat més justa, igualitària i solidària i les que treballen en xarxa amb d’altres entitats del territori per millorar la cohesió social i les dinàmiques de la ciutat, tot creant un teixit associatiu més fort”. En quant a l’ús d’espais, es prioritzarà que siguin utilitzats de forma conjunta i compartida.
  5. La web de l’Ajuntament publicarà un llistat amb la relació de locals disponibles, aquells que s’han cedit, els convenis amb les entitats i les memòries anuals de les entitats. En total, hi ha uns 60, que es poden consultar en aquesta llista.
  6. El consistori obre un procés d’adaptació a la nova normativa, que s’anirà aplicant a mesura que vagin caducant els convenis de cessió ara vigents. L’Ajuntament farà així una adaptació gradual a la nova normativa.
  7. Una comissió avaluarà les sol·licituts i farà seguiment del compliment de les condicions. Estarà integrada per un tècnic de Participació, un de Patrimoni i aquells que tinguin competència en l’àmbit d’actuació. Les actes d’aquesta comissió també es publicaran a la web municipal.

La regidora manté que “estem treballant” en una oficina d’associacionisme per donar més suport a les entitats. De moment, però, s’han previst dues sessions formatives per explicar com es fa un projecte i una memòria. Es faran els dies 21 de febrer i 16 de març, amb una durada de quatre hores. Cal inscripció a puntvoluntariat@ajsabadell.cat o al 93 745 31 84.

Més info: ‘Reglament cessió locals‘. 

Foto portada: la regidora de Participació, Glòria Rubio. Autor: J.d.A.