Pisos de Can Llong. Autor: J.d.A.

L’Ajuntament adquireix sis habitatges per a emergència social

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l’adquisició per part de l’Ajuntament de sis nous habitatges per incorporar-los a la mesa d’emergència social. En la seva adquisició s’invertiran prop de 364.000 euros.

Els pisos, que s’han adquirit a través del dret de tanteig i retracte, quedaran adscrits a VIMUSA per a la seva gestió. El valor unitari dels pisos oscil·la entre els 62.000 i els poc més de 87.000 euros.

Amb aquesta adquisició la borsa d’habitatge d’emergència social gestionada per VIMUSA s’incrementa en més de 200 habitatges. L’Ajuntament augmentarà aquesta xifra amb la previsió de compra de nous habitatges.

Foto portada: Pisos del barri de Can Llong. Autor: J.d.A.