Contenidors

La factura per no separar bé els residus és superior als set milions d’euros

L’Ajuntament ha iniciat una campanya per conscienciar la ciutadania del cost de no separar els residus a casa. La diferència econòmica calculada és de gairebé set milions entre la situació actual i la ideal.

El cost que comporta per a les arques municipals no separar correctament els residus és de 6,8 milions d’euros. En una situació òptima i amb tots els residus ben separats, l’Ajuntament tindria uns ingressos de 3,64 milions d’euros mentre que ara se’n gasten 3,18 milions a causa de la poca separació de fraccions.

Sabadell ha de fer un salt de qualitat, ja que estem amb percentatge de recollida del 30 per cent, molt per sota de la mitjana nacional, que és del 38 per cent”, ha explicat Xavier Guerrero, regidor d’Espai Públic.

En aquest sentit, s’ha iniciat una campanya als mitjans de comunicació i s’han enganxat adhesius als contenidors de totes les fraccions indicant de les repercussions en la factura municipal de no separar bé.

Envasos, vidre, paper però sobretot orgànica

Per exemple, segons l’equivalència que ha fet l’executiu municipal, reciclar els envasos podria significar un estalvi de milió i mig d’euros; reciclant bé el vidre s’estalviarien 378.000 euros i fent el mateix amb el paper significaria estalviar gairebé 600.000 euros. En total, l’equivalent a fer 26 parcs per a nens i nenes de la ciutat. Tot i així on hi ha més marge de millora és en la matèria orgànica, ja que només se separan el 5 per total de les deixalles mentre que les restes de menjador són el 44 per cent del total. Per això, el tractament de la fracció resta (contenidor gris actualment) és molt alt, de 4,46 milions d’euros. Amb una selecció correcta el cost hauria estat molt inferior: 882.000 euros.

Foto portada: contenidors al carrer de les Tres Creus. Autor: N.Bueno.