Foto portada: els jutjats de Sabadell. Autor: J.d.A.

La Fiscalia demana que els Jutjats de Sabadell es traslladin a un altre edifici

La Fiscalia de Barcelona demana que els Jutjats de Sabadell es traslladin a un altre edifici adequat per desenvolupar la labor judicial. Volen que es tingui en compte el trasllat de presos en el seu interior, reuneixi les mínimes condicions de salut i higiene en el treball i la seguretat i sigui accessible.

El problema de la insalubritat de l’edifici judicial de Sabadell difícilment se solucionarà amb l’arranjament del sistema de climatització, ha apuntat la Fiscalia de Barcelona en un comunicat recollit per l’Agència Catalana de Notícies en què ha assegurat que com a mínim, des de 2008 es ve posant de manifest que la impossibilitat d’obrir finestres en aquest edifici fa que les persones que treballen en el mateix, així com tots els justiciables corrin el risc de contreure tot tipus de malalties davant l’absència de ventilació, tenint en compte el volum de persones que acudeixen diàriament al mateix, així com el trasllat de presos.

D’igual manera denuncia que no existeix adequació en la temperatura, atès que asseguren que aquest edifici manca de termòstats per zones. L’ala nord pot estar molt freda a l’hivern, mentre la zona sud i oest sol aconseguir temperatures superiors a 27 graus a l’hivern, en tenir un únic termòstat que regula la temperatura. S’indica que existeix un problema de seguretat a l’edifici en estar connectat en el seu interior amb centres comercials. Finalment assenyala que l’edifici no és accessible per a les persones amb problemes de mobilitat malgrat que sovint han de realitzar-se exploracions de persones amb discapacitats.

L’única solució, el trasllat

La Fiscalia considera que l’única forma que les persones que treballen en els jutjats de Sabadell ho facin en condicions en què no perilli la seva salut és que es traslladin a un altre edifici judicial.

Foto portada: edifici judicial, fa uns dies. Autor: David B.