Foto: M.Tornel.

La renda de les llars de Sabadell, carrer a carrer

  • Dos veïnats del centre van superar els 20.000 euros d’ingressos individuals l’any 2016. 
  • Can Puiggener, la zona sud, Merinals i la Plana del Pintor, seccions amb menys ingressos. 

A Sabadell hi ha dos veïnats amb rendes individuals superiors als 20.000 euros anuals i nou zones que no arriben als 8.000 euros anuals per veí. Un resident a la zona més pudent té quatre vegades més ingressos que un resident a la zona més modesta. Entre uns i altres. el centenar llarg de seccions censals de la ciutat. Per primera vegada es coneixen aquestes dades tan al detall. 

L’Institut Nacional d’Estadística ha fet públic per primer cop la dada de renda mitjana per família i per llar al nivell més detallat possible: la secció censal. És el resultat d’unir les dades del cens amb la informació de l’Agència Tributària. La renda mitjana de les llars de Sabadell va ser de 31.601 euros l’any 2016, segons l’Institut Nacional d’Estadística. No hi ha dades més actualitzades. Si compten per renda personal la mitjana va ser de 12.171 euros. Però hi ha variacions notables tant per dalt com per baix.
No hi ha gaire sorpreses. La zona amb més renda familiar és el districte 1, el Centre (39.785 euros per llar, 15.704 per persona). La zona més modesta és el districte 6, amb 23.787 euros per llar (8.727 per persona). Però la difusió de les dades contribueix a tenir una imatge molt més acurada de les diferències econòmiques de cada districte i de gairebé cada carrer. De fet, si la renda familiar d’un resident al centre duplica la d’un resident a Torre-romeu de mitjana, quan s’entra al detall la situació s’extrema. Un resident a la zona amb més ingressos del Centre (20.000 euros anuals) té quatre vegades més renda que un que viu a la zona més modesta, El llano (5.200 euros anuals).

Les dues zones amb més riquesa

Hi ha dues seccions censals que destaquen en quant a ingressos i superen els 20.000 euros anuals per persona. Es tracta de l’illa entre la Via Massagué, Corominas, Sant Honorat i Les Valls, que lidera la renda (21.502 euros per persona de mitjana), seguida de l’entorn del carrer Tres Creus, entre els carrers de Lacy al sud i d’Indústria al nord (20.205 euros per persona).

La resta del centre, algunes zones a l’entorn de l’Eix Macià i Castellarnau tenen rendes individuals d’entre 15.000 i 20.000 euros, però a distància de les dues zones esmentades.

Les nou zones amb menys ingressos

Per la part baixa, hi ha fins a nou seccions per sota dels 8.000 euros d’ingressos personals a l’any. Una tercera part estan a Can Puiggener, que té la secció de Sabadell amb ingressos més baixos. Es tracta d’una de les dues zones del Pla de Can Puiggener (El llano): 5.247 euros de mitjana per persona l’any 2016. L’altra secció d’El llano també està per sota dels 8.000 euros (7.794 euros). La part més propera a la Gran Via de Can Puiggener té uns ingressos individuals mitjans de 7.406 euros. Només la part del barri que toca a la carretera de Castellar supera la frontera dels 8.000 euros, però sense arribar als 10.000 (8.938 euros).
Can Puiggener i El llano a banda, hi ha tres zones més de Sabadell amb ingressos així de baixos. La primera és la zona sud, que té dues seccions per sota dels 8.000 euros. La primera entre l’escola Sallarés i Pla i l’institut Ribot i Serra, entre els carrers de Goya, Josep Comas, Pardo Bazán i de Concha Espina (7.209 euros). La segona prop del carrer Aribau amb el passeig Espronceda i la plaça de Rogelio Soto, amb 7.338 euros. El barri de Torre-romeu té en general ingressos baixos, i molt baixos en dues zones. Es tracta de tota la zona de petits carrerons per sota entre el carrer de Sau i la Ronda de l’Ebre. Les dues seccions tenen ingressos mitjans de 6.934 euros i de 7.873 euros. La resta del barri supera però per molt poc la frontera dels 8.000 euros individuals d’ingressos. Finalment, hi ha una altra zona amb ingressos molt baixos. Al nord. Es tracta de l’entorn entre la Ronda Collsalarca i la Ronda Navacerrada, a la Plana del Pintor. 7.568 euros per resident de mitjana l’any 2016.

Si voleu consultar les dades de totes les seccions censals, ho podeu fer aquí: ‘Resultats per secció censal renda individual any 2016′

Foto portada: el carrer de Sau, a Torre-romeu, una de les zones amb ingressos familiars més baixos segons l’INE. Autor: M.Tornel.