El castell de Can Feu, aquest dimarts

L’Ajuntament adquirirà el castell de Can Feu

Després d’onze anys i moltes vicissituds, l’Ajuntament serà el propietari del castell de Can Feu, a l’haver subscrit un conveni amb els seus propietaris a canvi de perdonar-los el deute de l’IBI.

La societat Mas Duran, propietària del castell de Can Feu i l’ajuntament de Sabadell signaran un conveni, mitjançant el qual decideixen deixar sense efecte els polèmics convenis signats al desembre del 2006 i juliol del 2009 “per la imposibilitat sobrevinguda que les parts afectades pugin complir el seus pactes”.

Castell de Can Feu
El castell de Can Feu, en una imatge recent. Autor: David B.

L’ajuntament de Sabadell tramitarà l’expropiació de “mutu acord” perquè esdevingui de titularitat pública. La finca es cedirà lliure de càrregues, gravàmens i ocupants, en el termini d’un mes, a comptar des de la signatura del conveni. A canvi, l’administració local aturarà el procés d’execució per l’Impost de Béns Immobles que Mas Duran devia a l’Ajuntament per un valor de 24.798 euros. El conveni es posarà en marxa quan s’aprovi en el Ple Municipal.

Satisfacció de Maties Serracant

El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant (Crida per Sabadell) valora aquest conveni de forma “positiva ja que la no resolució del conveni anterior ens abocava a l’expropiació forçosa”. D’aquesta manera, l’Ajuntament “obtindrà la propietat sense haver de fer-se càrrec dels costos de l’expropiació”. Serracant ha afegit que amb aquest conveni es torna al “punt de partida”; és a dir, al Pla General del 1993 amb una dimensió molt més limitada destinada a sòl industrial.

D’altra banda, ha manifestat que l’Ajuntament “està treballant en diversos escenaris per tal de donar ús a l’edifici”, però que abans prefereix “obrir un debat ciutadà” sobre el tema. Tanmateix, ha reconegut que l’administració local, un cop disposi de la titularitat de l’edifici, haurà de fer-se càrrec de les obres de rehabilitació de l’edifici que està molt deteriorat, ja que els seus actuals propietaris no s’havien preocupat d’això.

Foto portada: torre del Castell de Can Feu. Autor: David B.