Un operari de la TUS reparant un vehicle. Autor: David B

El taller de la TUS renova el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

La cooperativa TUS ha obtingut la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per al seu taller de manteniment d’autobusos.

Aquest distintiu es concedeix a empreses que són respectuoses amb el medi ambient i que compleixen determinats criteris ambientals que van més enllà dels establerts obligatòriament per la normativa vigent d’aplicació.

“Ens plantegem realitzar el servei de transport de viatgers de la ciutat de Sabadell adaptant-nos a les noves necessitats i comprometent-nos a una millora contínua de la qualitat del nostre servei i dels impactes mediambientals produïts per la nostra activitat”, asseguren des de la companyia.

La TUS treballa en “la minimització i el tractament dels residus originats per l’activitat, així com l’estalvi d’energia amb una bona gestió dels criteris d’eficiència en els àmbits de la il·luminació i la climatització i l’estalvi de l’aigua amb la reutilització de l’aigua de la pluja per al rentat dels autobusos”.

Foto portada: Un operari reparant un vehicle al taller de la TUS. Autor: David B.