Foto portada: el riu Ripoll. Autor: David B.

Inverteixen 400.000 euros per reduir els abocaments al riu Ripoll

L’Ajuntament de Sabadell ha dut a terme unes obres de millora de la canonada principal que recull les aigües residuals de la conca del Ripoll a l’alçada Sant Vicenç de Jonqueres.

Els treballs han consistit a construir una cambra reguladora del cabal que compta amb un sistema de filtratge que permet derivar les aigües novament al col·lector interceptor i retenir els sòlids. D’aquesta forma s’evita que tovalloletes humides i altres residus no solubles s’aboquin a la llera del riu. El pressupost d’execució d’aquest treball ha estat de poc més de 400.000 euros.

Coincidint amb dies de pluja intensa, s’han fet les proves de funcionament del sistema de filtratge i s’ha constatat que ha permès retenir més d’una tona de residus no solubles, que altrament haurien anat a parar al Ripoll.
Durant el 2018, l’Ajuntament assegura que té previst redactar els projectes de millora de la canonada principal en els punts més conflictius del Ripoll. Es tracta de les zones de la Clota i de Torre-romeu. L’objectiu és reduir l’abocament de residus a la llera quan plou. El col·lector del Ripoll –com la gran majoria de col·lectors de Catalunya– recull tant les aigües residuals com les de pluja, de manera que quan plou la dimensió del col·lector només permet absorbir tres vegades el cabal dissenyat. Quan se sobrepassa aquest cabal, es produeixen sobreeiximents al riu pels diferents punts de connexió.

Foto portada: el parc fluvial del riu Ripoll, en una imatge d’arxiu. Autor: David B.